Shamaanin työvälineet

Työvälineillä on henki

Shamaanille hänen käyttämänsä työ- tai rituaaliesineet ja -asiat ovat eläviä; niillä on henki, ne ovat henkiä (ks. Animismi). Niiden kanssa shamaani pitää yhteyttä henkimaailmaan; ne ovat myös osa sitä. Shamaanille myös aine on henkistä. Työvälineiden valinnat ja käyttötarkoitukset riippuvat shamaanin henkimaailmasta saamista ohjeista sekä kulttuurista. Koska kaikella on henki (ks. Animismi), kyseeseen voi tulla mikä tahansa esine tai työtapa.

Rumpu

Rumpu on yksi tärkeimmistä shamaanin työvälineistä. Itse rumpu – aineellisena ja henkisenä olentona – ja rummuttaminen auttaa shamaanin siirtymisessä henkimaailmaan (ks. Shamaanin matka).

Perinteisesti shamaanirummut ovat valmistettu puisesta kehästä ja kalvona on käytetty eläimen nahkaa. Nykyshamaanit käyttävät myös synteettisiä rumpuja. Rummun kalvossa voi olla kuvioita voimaeläimistä ja -hengistä tai käyttäjälleen ja yhteisölle merkityksellisistä asioista. Rummun sisäpuoli on usein käsitetty shamaanin puoleksi, joka kertoo jotain hänen shamaaniudestaan. Ulospäin näyttäytyvä kalvo on yhteisön puoli. Rumpuihin liittyvien tekniikoiden ja esineiden käyttäminen ja merkitys ovat vahvasti kulttuuri- ja shamaanikohtaisia. Myös rummun rakentamiseen ja käyttöönottoon on erilaisia rituaaleja.

Helistin ja ääni

Toinen tärkeä shamaanin työväline rummun ja muiden soittimien ohella on helistin. Sillä kutsutaan henkiä ja ylläpidetään vuorovaikutusta henkien kanssa. Rituaaleissa myös laulu ja erilainen ääntely on vuorovaikutusta ja yhteydenpitoa henkien kanssa; lisäksi lauluilla ja äänillä on oma henkensä.

Alttari on shamanistisen seremonian keskusta

Alttarille shamaani on koonnut kyseiseen seremoniaan tarvittavat esineet. Alttarin keskellä palaa tuli, esimerkiksi kynttilässä. Alttarilla ovat myös suitsukkeet, joiden savu puhdistaa niin seremoniatilan kuin siihen osallistujat. Suitsuke myös kutsuu ja ruokkii henkiä. Alttari voi olla pysyvästi jossain tilassa tai se voidaan rakentaa erikseen tiettyä seremoniaa varten. Alttariesineet kertovat ja ovat shamaanin yhteyksiä henkioppaisiinsa, esivanhempiinsa tai shamaanin saamiin opetuksiin. Ne ovat myös apuvälineitä, joita käytetään parantaessa, matkaa tehdessä, rituaalissa tai seremoniassa.

Shamanistinen taide ja käsityö

Yhtenä osana shamanistista työskentelyä on myös erilaisten rituaali- ja seremoniaesineiden, kuten shamaanin rituaaliasun ja erilaisten työvälineiden, valmistaminen. Myös tanssia, liikettä, ääniä, musiikkia, kuvia ja sanoja käytetään osana shamanistista työskentelyä. Shamanistiset taiteet ja käsityöt ovat tapa välittää parannusta, vahvistaa ja tuoda näkyväksi yhteyttä henkimaailmaan. Ne voivat olla osana seremonioita sekä rituaaleja. Oleellinen piirre shamanistisessa taiteessa ja käsityössä on, että niitä tehdessä ja työskennellessä niiden kanssa ollaan yhteydessä henkimaailmaan.

Luvun kirjoittamiseen on käytetty lähteitä, jotka löytyvät täältä.


Shamaaniseura ry
[email protected]