Shamaanin matka

Shamanismin harjoittaminen

Periaatteessa kuka tahansa voi harjoittaa shamanismia. Jokainen ihminen pystyy tekemään shamanistisen matkan, vaikka kaikista ei tule shamaaneja. Shamanistinen rituaali koostuu rituaaliin valmistautumisesta, shamaanimatkasta ja sen jälkeisestä shamaanin ja yhteisön vuorovaikutuksesta ja rituaalin päättämisestä. Shamanistinen matka henkimaailmaan ja kommunikointi henkien kanssa ja avun pyytäminen on kaiken shamanoinnin perusta.

Shamanistiselle matkalle lähteminen

Ennen shamanistiselle matkalle lähtöä shamaani kokoaa alttarin. Alttari on seremonian keskusta, jossa on kyseiseen seremoniaan tarvittavat esineet. Alttarilla on usein tuli, joka palaa esimerkiksi kynttilässä (ks. Shamaanin työvälineet).

Shamaani tekee matkan aina henkien kanssa. Shamanistiselle matkalle lähdetään tekemällä henkien kutsu. Alttarin rakentaminen ja henkien kutsu ovat jo osa shamanistista matkaa. Shamanistiselle matkalle eli muuntuneeseen tietoisuudentilaan pääsemiseksi on useita tapoja, jotka ovat kulttuuri- ja henkilösidonnaisia. Näitä ovat esimerkiksi ääneti tai ääneen henkien kutsuminen, rummuttaminen, tanssiminen, äänteleminen ja suitsukkeiden ja/tai yrttien käyttö (ks. Shamaanin työvälineet).

Shamaanimatkan tavoite

Shamaani matkaa henkimaailmaan (ks. Shamanistinen maailmankuva) erilaisten tekniikoiden avulla ja erilaisia kulkureittejä pitkin. Shamaanimatkalla on aina selkeä tavoite, joka esitetään hengille kysymyksen tai pyynnön muodossa. Se on esimerkiksi neuvon tai avun hakeminen asiakkaan esittämään aiheeseen tai itseä askarruttavaan asiaan. Henkimaailmaan mennään tarvittaessa. Shamaani tekee matkan toisille vain pyydettäessä (ks. Shamanismin etiikka).

Shamaaniseura suosittelee ensimmäisen shamaanimatkan tekemistä joko peruskurssilla tai kokeneemman ohjaajan kanssa.

Luvun kirjoittamiseen on käytetty lähteitä, jotka löytyvät täältä.


Shamaaniseura ry
[email protected]