Shamaani

Kuka on shamaani ?

Sana ’shamaani’ tulee siperialaisen evenki-kielen sanasta ’sha-man’, joka tarkoittaa ”hän joka tietää” tai ”hän joka näkee”. Sanaa on jo pitkään käytetty tutkimuksissa viittaamaan myös muiden kulttuurien vastaaviin toimijoihin. Shamaani-sanaa käytetään laajasti myös shamanismin harjoittajien keskuudessa (ks. Shamanismi ennen ja nyt).

Shamanismi perustuu animismiin, jonka mukaan kaikki on elävää ja kaikella on henki. Shamaani on animistisen maailmankuvan (ks. Animismi) omaava henkisen tiedon asiantuntija ja parantaja. Tätä tietoa, neuvoa tai parannusta hän hakee sitä tarvitsevalle henkimaailmasta, jota on kutsuttu muun muassa toiseksi tietoisuudeksi tai tuonpuoleiseksi maailmaksi.

Miten harjoittajat käsittävät shamanismin?

Shamanismin tutkimuksessa on erilaisia käsityksiä siitä, mitä shamanismi on. Se, miten harjoittajat käsittävät shamanismin saattaa erota siitä. Se, miten käsitämme toimintamme shamaanina, perustuu ennen kaikkea kokemuksiimme henkien kanssa toimimisesta. Sen lisäksi suullista tietoa shamanistisista menetelmistä ja kokemuksista sekä shamaanien toiminnasta eri aikoina ja eri kulttuureissa siirretään nykyaikana muun muassa shamanistisilla kursseilla. Kokemuksemme shamanoinnista muovautuvat omien shamaanimatkojemme ohjaamina ja henkien kanssa vuorovaikutuksessa olemisesta sekä henkimaailman ohjeiden toteuttamisesta elämässämme. Omat ajatuksemme ja tulkintamme muokkautuvat myös kirjallisuuden, muiden kulttuurituotteiden, perinteiden ja muilta kuulemiemme kokemuksien avulla. Shamanistinen tieto on kokonaisvaltaista, mutta ennen kaikkea kokemuksellista tietoa. Se on kehollista ja intuitiivista ymmärtämistä, ja sen sanoittaminen on monesti haasteellista.

Shamaanin roolit ja tehtävät

Jokaisessa kulttuurissa ja kielessä on omat nimityksensä henkisen tiedon erityisosaajalle, joita nykyisin kutsutaan shamaaneiksi. Suomalais-ugrilaisessa kulttuurissa shamaanit ovat toimineet muun muassa itkijänaisina, tietäjinä, runonlaulajina, kansanparantajina ja kätilöinä. Myös nykyaikana shamaanin roolit ja tehtävät ovat moninaiset ja vaihtelevat eri ihmisillä. Henkilöllä saattaa olla myös usea rooli niin yhteisönsä jäsenenä, kuin ympäristön ja ihmisyhteisön vuorovaikutuksen, voiman ja tiedon välittäjänä ja esimerkiksi parantavana shamaanina. Shamaani on suku-, työ- tai muun yhteisönsä jäsen, joka tarvittaessa toimii välittäjänä henkien ja ihmisten välillä. Shamaani hän onkin nimenomaan shamanoidessaan eli hakiessaan yksilölle tai yhteisölle apua henkimaailmasta, tehdessään riittejä ja rituaaleja tai järjestäessään yhteisöllisen tai ympäristöön liittyvän seremonian (ks. Rituaalit ja seremoniat).

Shamaanin rooli on vastuullinen ja vaativa. Se on avuntarpeen ymmärtämistä ja jatkuvaa kyselemistä ja keskustelua henkimaailman kanssa. Joissain kulttuureissa kokelas on yhteisön tai toisen shamaanin toimesta tunnistettu tulevaksi shamaaniksi jo syntymässä erilaisten merkkien perusteella. Kutsu shamaaniksi saattaa tulla myös vasta myöhemmin elämässä. Monesti ihminen on kokenut elämässään vastoinkäymisiä, menetyksiä tai muita kokemuksia, jotka auttavat häntä ymmärtämään elämän ja kuoleman kysymyksiä. Shamaania onkin kutsuttu ‘haavoittuneeksi parantajaksi’ (wounded healer).

Shamaanin elämä, ihmisen polku shamaanina, muotoutuu sen mukaisesti, mitä hänelle tapahtuu vuorovaikutuksessa henkien kanssa. Shamanististen menetelmien oppiminen on vasta shamanistisen polun alku. Tärkeätä on se, miten shamaani välittää henkimaailmasta saamansa voiman, parannuksen ja opetuksen sitä tarvitsevalle ja toteuttaa sitä omassa elämässään. Shamaani harvoin kutsuu itseään shamaaniksi, vaan hän saa arvostuksensa yhteisössä toimintansa perusteella.

Voiko shamanismia oppia?

Kaikilla on kyky nähdä tai kokea kaiken yhteys (ks. Animismi) ja henkien läsnäolo. Periaatteessa kuka tahansa voi harjoittaa shamanismia, mutta kaikista ei kuitenkaan tule esimerkiksi parantavia tai henkien opetuksia välittäviä shamaaneja. Riippuen yhteisöstä ja kulttuurista shamaanikokelas tai shamanismista kiinnostunut henkilö voi saada oppia kokeneemmilta shamaaneilta, luonnosta ja hengiltä, kirjoista sekä kursseilta. Shamanismin peruskurssien opettaja on opas ja neuvonantaja, joka ohjaa halukkaalle tavat mennä henkimaailmaan hänen omien henkiopettajiensa luokse.

Luvun kirjoittamiseen on käytetty lähteitä, jotka löytyvät täältä.


Shamaaniseura ry
[email protected]