Rituaalit ja seremoniat

Rituaalin keskiössä on shamaanimatka

Shamanistisen rituaalin keskiössä on shamaanin tekemä matka henkimaailmaan (ks. Shamaanin matka). Shamaanin matka on jo sellaisenaan rituaali, jossa sekä toistuvat samat rituaalin vaiheet (aloitus, matka ja päättäminen) että ollaan ainutkertaisessa vuorovaikutuksessa henkien kanssa. Monesti esimerkiksi vuodenaikaan liittyvien seremonioiden muoto on sama vuodesta toiseen tai yhden kulttuurin sisällä. Shamaanin tehtävä on kuitenkin myös varmistaa hengiltä seremonian toimivuus tai pyytää erityistä tapaa toimia juuri tietyssä paikassa tietyllä hetkellä. Vuorovaikutus tapahtuu aina tässä ja nyt, vaikka sen tavat on opittu aiemmilta shamaaneilta tai omilta matkoilta.

Shamaanin tehtävät

Rituaaleissa ja seremonioissa shamaani on yhteydessä henkimaailmaan, huolehtii yhteisön ja/tai yksilön ja henkimaailman vuorovaikutuksesta ja välittää viestejä, ohjeita ja parannusta. Osa rituaaleista on tarkoitettu yksilöille ja osa yhteisöille.

Shamanistisia seremonioita tai -rituaaleja ovat esimerkiksi parannusrituaalit ja vuodenaikoihin tai yksilön elämään liittyvät arkiset tai elämänvaiherituaalit, kuten syntymään, synnyttämiseen, ihmissuhteisiin ja kuolemaan liittyvät siirtymäriitit. Shamaani voi myös toimia aktiivisesti ympäristöä tai ihmisoikeuksia koskevissa asioissa eri tavoin, kuten opastaen vahvemman luontoyhteyden löytämisessä tai puolustaen muiden lajien, ihmisryhmien tai luonnon paikkojen oikeuksia (ks. Shamanismin etiikka).

Rituaalit, riitit ja seremoniat toimivat yhteisöjen kokoajina, auttavat yhteyden ylläpitämisessä henkimaailman kanssa sekä tuovat henkimaailman opetukset parantaviksi käytännöiksi jokapäiväiseen elämäämme.

Shamaani on välittäjä

Koska shamaanin yhteisö ulottuu henkimaailmaan ja shamaani kommunikoi henkien kanssa, hän toimii kaiken ympäristössä olevan välittäjänä. Shamaanin tehtävä on lujittaa yhteyttä muuhun elävään ja hakea toimintatapoja, joilla yksilöt ja yhteisöt toimivat tasapainoisesti muita vahingoittamatta, osana kokonaisuutta (ks. Animismi). Shamanismin harjoittaminen opettaa toimimaan myös ihmisyyttämme kunnioittaen ja kehittäen.

Luvun kirjoittamiseen on käytetty lähteitä, jotka löytyvät täältä.


Shamaaniseura ry
[email protected]