Kirjallisuutta

 • Harle, Christiana 2019. Pregnant with drum. – Sacred Hoop 2019:103.
 • Harner, Michael 1980. The Way of the Shaman. A Guide to Power and Healing. San Francisco: Harper and Row.
 • Harner, Michael 1991. Shamaanin tie. Johdatus voimaan ja parantamiseen. Suom. Kaija Anttonen. 2. p. Helsinki: Kansan Sivistystyön Liitto.
 • Harvey, Graham 2005. Animism. Respecting the Living World. Lontoo: Hurst and Company.
 • Horwitz, Jonathan (2017) All life is connected: The Shaman ́s Way. Scandinavian Center of Shamanic Studies www-sivusto. https://www.shamanism.dk/article-life-is-connected
 • Horwitz, Jonathan 2017. Animism ~ Everyday magic. Looks at Animism, the foundation to all shamanism. Sacred Hoop. Celebrate the Circle of Life. Special Issue: Special Guide to Shamanism 2017, 14–19. http://www.sacredhoop.org/Free-guide-To-Shamanism/Sacred -Hoop-Free-Guide-To–Shamanism.pdf.
 • Høst, Annette 2001. Modern shamanic practice: thoughts on neo-shamanism, “core shamanism”, “urban shamanism” and other labels. Scandinavian Center for Shamanic Studies. https://www.shamanism.dk/article-modern-shamanic-practice.
 • Hytönen–Ng, Elina ja Jaana Kouri 2022. The change in the researcher’s position in the study of shamanism. – Approaching religion 12(1). https://doi.org/10.30664/ar.111072.
 • ​​Kouri, Jaana 2020. Matka henkimaailmaan ja takaisin – Nykyshamanismi kuvittelun tekniikkana. – Aila Viholainen, Jaana Kouri ja Tiina Mahlamäki (toim.), Kuvittelu ja uskonto – Taustoja, tulkintaa ja sovelluksia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • Siikala, Anna-Leena 1994. Suomalainen šamanismi. Mielikuvien historiaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden historia.
 • von Stuckrad, Kocku. 2014. The Scientification of Religion. An Historical Study of Discursive Change, 1800–2000. Boston: de Gruyter.


Shamaaniseura ry
[email protected]