Hartwell Vision Quest
with Annie Spencer & Christiana Harle

A Wilderness Quest for Vision & Self Healing

 

suomeksi

Date: August 6-14, 2020
Place: South Finland

 

“Where there is no vision the people perish” Hebrew

 

Who is vision quest for?

  • Those wrestling with a major transition in their lives,
  • Those looking for a healing for a bereavement, divorce or other life crisis,
  • Those wanting to make a deeper connection with the natural world and/or with spirit,
  • Those looking to deepen their own experience of sitting with the land as an aid to their work with others.

Since time immemorial people have gone to the wilderness to seek guidance and renewal; to call for vision and healing; to find a new way of living that is in harmony with the earth. At this time of crisis for our world, visionaries are needed for our community. It is a time to remember Black Elk’s prayer: ’Oh Great Spirit, be merciful to me [bring me vision] that my people may live.’

The Hartwell Vision Quest has been created to assist those who call for their dream of life. Participation on a Vision Quest starts long before one walks into the wilderness of nature. The seeds may have been planted long ago, in childhood, and your arrival may seem part of a process unfolding steadily and naturally. Or the decision may be sudden, a crisis of transition causing something long-hidden to burst forth with compelling force, a force one cannot deny or refuse. Or it may just seem ‘the right time', an affirmative way to answer a question, mark a change or renew the spirit. Alone, in nature, we stand before our mother the earth; we stand before our gods and goddesses.

During our time away the quester spends some days in preparation, receiving teachingsboth spiritual and practical, getting to know the land, letting go of the everyday world. Then you go out to quest for four days and nights. On your return, the days of integration are important: each story is witnessed and teaching is given to help illuminate the visions, dreams and signs that have come.

This is a powerful ceremony and not for everyone. You will need time to deepen and prepare and this could take a few months.

We aim to send out five to six people. Teaching is mostly in English, with Finnish as needed. Because this is a ceremony, the payment for this quest is divided into three: your deposit, your share of the expenses less your deposit, your donation to Annie and Christiana for holding the quest.

As this is a such a personal and strong ceremony, we suggest that you contact Annie to talk about it mobile phone / WhatsUp / FaceTime: +44 (0) 7805 078858 (-2 hrs Finland). Send an email to Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.: subject Vision Quest

ANNIE SPENCER, a ceremonialist and workshop leader with an Oxford MA and a diploma in Humanistic Psychology, has been running groups and trainings for nearly forty years. Having been apprenticed in a Native American tradition and studied Guatemalan Mayan teachings, Annie weaves these with the traditions of her land. As a teacher, Annie opens pathways for others – illuminating their life’s journeys. Her primary interest is the renewal of ancient ceremonial forms for creating a path of beauty upon Grandmother Earth. Visit her website: www.hartwell.eu.com

CHRISTIANA HARLE, a shamanic healer, holds degrees as a Music Therapist, Breathwork Therapist, Beekeeper with a diploma in Women’s Consciousness, as well as a shamanic drum-birther. She has been working in the field of shamanic healing for almost thirty years. Her path is woven with Land and Song, through Tuvan shamanic initiation with deepening paths into the Spirit of Song: the keener, the healer, the birther, the journey-er, the stinger. Christiana is passionate about supporting and guiding people to find their path, heal, remember and re-connect with Mother Earth and all Beings. Visit her website: www.solavoima.fi

Venue: We quest in south east Finland in an area of moss covered stone people, carpeted bogs and granite cliffs, forest and hills and fields. The midnight sun and a veiled twilight accompany us. We will be on land that is home to many animals, birds and insects. All elements are present to help us in our call for vision. Our base camp is on the shores of a crystal clear lake.

To book: you need to send a deposit of 150€ by 10 June. For payment details please contact Christiana Harle at Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

This quest is held to assist those who seek to find their true nature in Nature and who wish to ‘knock on the door of spirit' in a gentle yet profound way.

 

Hartwell Vision Quest
with Annie Spencer & Christiana Harle

A Wilderness Quest for Vision & Self Healing

 

Aika: 6.–14.8.2020
Paikka: Kaakkois-Suomi

 

“Where there is no vision the people perish” Heprea

 

Aikaisempien aikojen ihmiset ovat menneet erämaahan (“menee metsään”) etsimään ohjausta ja uudistumista; kutsua visiostä ja paranemista; löytää uusi elämäntapa, joka on sopusoinnussa maan kanssa. Tässä maailmassa tapahtuvan kriisin aikana tarvitaan yhteisömme varten visionäärejä. On aika muistaa Black Elkin rukous: ”Voi suuri Henki, ole minulle armollinen [tuo minulle visio/ilmestys/näkemys], että kansani voi elää.”

Hartwell Vision Quest on luotu auttamaan niitä, jotka vaativat heidän unelmansa elämästä. Vision Questiin osallistuminen alkaa jo kauan ennen kuin kävelee luonnon salomaan. Siemenet on ehkä istutettu kauan sitten, lapsuudessa, ja saapuminen voi tuntua osana prosessia, joka kehittyy tasaisesti ja luonnollisesti. Tai päätös voi olla äkillinen, siirtymäkriisi, joka aiheuttaa jotakin pitkään piiloutunutta purkautumista pakottavalla voimalla, voima, jota ei voida kieltää tai kieltäytyä. Tai se voi vain tuntua "oikeaan aikaan", myönteiseen tapaan vastata kysymykseen, merkitä muutos tai uudistaa henkisyys. Yksin, luonnossa, seisomme äitimme edessä maan päällä; seisomme jumaliemme ja jumalattaremme edessä.

Aikana poissa ollessamme Etsijää ja viettää muutamia päiviä valmistelussa, saamalla sekä hengellisiä että käytännöllisiä opetuksia tutustumalla maahan, irtauduta arjesta. Sitten menet ulos neljä päivää ja yötä. Paluusi aikana yhdentymisen päivät ovat tärkeitä: jokainen tarina on todistettu ja opetusta annetaan valaisemaan tulevia visioita, unelmia ja merkkejä.

Tämä on voimakas seremonia, joten mitä nopeammin te sitoutettu siihen, sitä parempi on, että sinulla on hyvä valmistumisaika.

Pyrimme lähettämään noin viisi tai seitsemän henkilöä. Opetus on enimmäkseen englanninkielistä, suomeksi tarvittaessa. Koska tämä on tällainen henkilökohtainen ja vahva seremonia, suosittelemme, että otat yhteyttä Annien keskustelemaan siitä matkapuhelimesta / WhatsUp / FaceTime: 44 (0) 7805 078858 (UK aika). Myös lähetä sähköpostia osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja aihe: Vision Quest

ANNIE SPENCER, seremonialisti, kouluttaja, työpajan-vetäjä ja Oxford MA: lla ja humanistisen psykologian tutkinto, on käynyt ryhmissä ja koulutuksissa lähes neljäkymmentä vuotta. Annie on oppinut pohjois-amerikkalainen First Nation perinteen ja opiskellut guatemalaisten mayojen opetuksia. Annie kutoo nämä hänen maansa perinteet. Opettajana Annie avaa reittejä muille - valaisemaan heidän elämänsä matkoja. Hänen ensisijainen kiinnostuksensa on vanhojen seremoniallisten muotojen uusiminen kauneuden polun luomiseksi isoäidin Maalle. Käy hänen verkkosivuillaan: www.hartwell.eu.com

Shamanistisen parantaja, CHRISTIANA HARLE, pitää tutkintoja musiikkiterapeutin, hengitysterapeutin, mehiläishoitajan, naisten tietoisuuden tutkinnon sekä on shamanistisen rummun-synnyttäjä. Hän on työskennellyt shamaanien parantamisen alalla lähes kolmekymmentä vuotta. Hänen polkunsa on kudottu Äiti Maan ja Laulun kautta Tuvan shamaanin kautta syventävillä poluilla Lauluin Henkeen: itkijä, parantaja, synnyttäjä, matkustaja, ja pisto-tar. Christiana suhtautuu intohimoisesti tukemaan ja ohjaamaan ihmisiä etsimään polkua, parantamaan, muistamaan ja palaamaan uudelleen äiti maahan ja kaikkiin olennoihin. Käy hänen verkkosivuillaan: www.solavoima.fi

Paikka: Kaakkois-Suomea sammaltaan kuuluvien kivien-kansa, ja graniittien kallioiden, metsien ja kukkuloiden ja peltojen alueella. Keskiyön aurinko ja verhottu hämärä vievät meitä. Meillä on maata, jossa asuu monia eläimiä, lintuja ja hyönteisiä. Kaikki elementit ovat läsnä, jotta autamme meitä ilmestyksemme kutsumisessa. Perusleirimme sijaitsee kristallinkirkkaan järven rannalla.

Kustannukset: Jaamme kustannukset - perusleiriin vuokraus jne. - kaikkien Etsivien (Quester- eng) välillä. Arvioimme tämän olevan noin 300-420 € per henkilö. Lopullinen määrä tunnetaan 11. huhtikuuta. Me kaikki tuomme ruokaa jakamaan. Sitten maksetaan Annie ja Christiana. Koska tämä on seremonia, maksu Annie ja Christiana on lahjoitus. Keskustele meidän kanssa jos olet epäselvä tästä.

Voit varata: sinun täytyy lähettää 150€ paikkavaraus maksu 10.4 mennessä. Maksutietoja varten ota yhteyttä Christiana Harleen osoitteessa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä Quest:n tarkoitus on että auttamaan niitä, jotka pyrkivät löytämään todellisen luonteensa Luonnossa ja jotka haluavat "lyödä henkeen ovea" lempeällä mutta syvällä tavalla.

 


Shamaaniseura ei ole tapahtumien, kurssien tai työpajojen järjestäjä eikä siten vastuussa muiden organisaatioiden tai yksittäisten henkilöiden järjestämistä kursseista ja työpajoista. Jos haluat ilmoittaa järjestämästäsi kurssista Shamaaniseuran verkkosivuilla tai Kumu-tiedotuslehdessä, kerro meille.