Tuulia Kurkela – Äitirumpu – Motherdrum

Olen Tuulia Kurkela, rummunrakentaja ja shamaanimeditaation opettaja. Opiskelin vuosia suomalaista shamanismia Johannes Setälän oppilaana. Rumpupiirejä olen vetänyt muun muassa Neljä Tuulta- Four Winds ry:n toiminnassa ja Luonnon Keskus Oy:n kurssikeskuksessa. Four Windsiin tutustuin ensimmäisen kerran vuonna 1996 Helsingin Taivaskalliolla. Charles Lawrencen retriiteissä olen tutustunut Amerikan alkuperäiskansojen tapaan toimia. Rumpuja olen rakentanut vuodesta 2001 ja ohjannut lukuisia rummunrakennuskursseja. Tällä hetkellä päivätyöni on ruoanvalmistuksen parissa. Minulle läheisiä ovat kansanparannus, luonnon antimien kerääminen ja vuodenkierron mukaisesti eläminen. Syksyisin esimerkiksi muokkaan tuoreita nahkoja raakavuodiksi ja rumpukehiä teen silloin kun järvi on sulana.

I´m Tuulia Kurkela, drummaker and drummeditation teacher. I studied finnish shamanism many years with Johannes Setälä. Drumcircles I have hold for example at Four Winds organisation and at Luonnon Keskus centre of holistic health. First time that I attended Four Winds events, was at Taivaskallio Helsinki 1996. Native American way I´ve explored with Charles Lawrence in his retreats. Drums I have build from 2001 ja hold many drummmaking workshops. At the moment my main job is with cookery. Dear and near to me are old finnish healing methods, gathering nature’s treasures and living seasonably, with natures’ rhythms. For example autumn time I work raw deer and moose hides and when the lake is melted, it is time to make drum frames.

Työpaja / Workshop: ÄITIRUMPU – MOTHERDRUM

Kaikille. Ei aikaisempaa kokemusta | For everyone. No experience necessary.

Äitirummun vahva sointi ja värähtely tuo yhteyden ikiaikaiseen ja virittää maadoittuneen rauhan. Yhteys väkeen, omiin edesmenneisiin läheisiin, henkitason auttajiin ja luonnonhenkiin vahvistaa  kuuluvuuttamme sukupolvien ketjuun- vähentää yksinäisyyden kokemustamme ja juurruttaa meitä .Väen voiman avulla ja valonpuun kauniissa virtauksessa luomme omaa tasapainon tilaamme. 

Rummun ääni muistuttaa meitä äidin sydämen sykkeestä, rauhoittaen ja tuoden turvallisuuden tunnetta.Tämä auttaa kehon ja mielen omaa paranemista muutoksen tuulissa ja oman kauniin tulen kipunan ylläpitämisessä.

Tavoite: Tasapainoa ja mielenrauhaa

Ota mukaan: istuma-alusta, oma rumpu jos haluat

Mother drum’s powerful sound and vibration joins us with ancient and timeless, setting earthing harmony. Connection with our ancestors, with our helping spirits and with nature spirits empowers our connection to the chain of generations, which lessens our feeling of loneliness and grounds us. With guidance of our helping spirits and with the beautiful flow of the tree of light, we create our state of harmony.

The sound of a drum reminds us of our mothers heartbeat, calming and bringing a sense of security. This gives help with our self healing of body and mind in the winds of changes, and with holding beautifully our own internal fire.

Aim: bring balance and peace

Bring with you: something to sit on, own drum, if you have one.

[email protected]