Sini Siipola – Shamanistinen aamudisco

Sini etsii yhteyksiä ja suotuisia ympäristöjä, oli kyseessä ihminen tai muu olento. Hän haluaa kannustaa ravitseviin vuorovaikutussuhteisiin ja monimuotoisuuteen. Päivittäisillä kävelyillään Sini mielellään tarkkailee ja kuuntelee. Hän haluaa havaita ja ymmärtää miten asiat ovat luonnossa ja oppia niistä, työskennellen yhdessä ympäristön kanssa. Elämän verkko on yhteyksien verkko. Sini kulkee shamanistista polkua.

Sini on tanssitaiteilija, joka arvostaa yhdessä tanssimisen taitoa ja suosii inklusiivista lähestymistapaa. Hän on opiskellut myös eläintenkouluttamista. Hiljattain Sini muutti maalle. Hän opettelee paimentamaan lampaita yhdessä koiraperheenjäsenensä kanssa.

With people and other beings, Sini seeks connections and favourable environments. She wishes to encourage nourishing interaction and diversity. Enjoying her daily walks she loves to observe and listen. She aims to see how things are in nature and learn from that, working together with the surroundings. A web of life is a web of connections. Sini is walking a shamanistic path.

Sini is a dance artist, who finds value in the art of dancing together and takes on an inclusive approach. She has also studied some animal training. Recently Sini moved to the countryside. She’s learning to herd sheep together with her canine family member.

Työpaja / Workshop: SHAMANISTINEN AAMUDISCO – SHAMANIC MORNING DISCO

JOKA AAMU. Kaikille, joilla on keho. Ei edellytetä aiempaa tanssillista tai shamanistista kokemusta | EVERY MORNING. To all who have a body. Does not require any previous dance or shamanic experiences.

Tervetuloa aamudiskoon tanssimaan henkien ja oman kehon väen kanssa! Liikkeen keinoin tutkimme omaa kehollista kokemusta, yhteyttä ja kommunikaatiota henkioppaidemme ja ympäristömme Väen kanssa, shamanistisen matkan tekemistä tanssien ja miten kehollisuutta voi tuoda vahvemmin osaksi shamanistista työskentelyä. Shamaania kutsutaan rajalla kulkijaksi ja aamudiskossa pääset harjoittelemaan tätä kahdessa maailmassa olemista, kehossa ja henkimaailmassa saman aikaisesti. Shamanististen ja somaattisten harjoitusten avulla ohjaamme osallistujat vapaaseen, omaehtoiseen tanssiin ja työskentelyyn yhteydessä henkien kanssa. 

Tavoite: vapauttaa ihmiset liikkumaan omaa väkeä ilmentäen. Vahvistaa osallistujien kehollista kokemusta shamanistisessa harjoittamisessa sekä oman kehon väen virtausta.

Ota mukaan: Helistin/kilikellot halutessasi (ilmankin voi hyvin osallistua), mukavat vaatteet liikkumiseen, vesipullo, muistiinpanovälineet

Welcome to the morning disco to dance with the spirits and the väki of your own body! Through the medium of movement we will explore our experience of embodiment, the connection and communication with our spirit helpers and the Väki of the surroundings, how to journey shamanically through dancing and how we can bring working more with the body into our shamanic practices. A shaman is called the one who walks at the border and in the morning disco you get to practise this being in two worlds simultaneously, in the body and in the spirit world. Through shamanic and somatic exercises we will lead the participants into a free form, spontaneous and voluntary dance and working with the spirit.

Aim: free up folk to move how väki expresses. Strengthen participants body experience through shamanic practises as well as allowing väki to flow through one’s own body.

Bring with you: rattle, small bells if wanted (without one can very much still participate), comfortable clothes for movement, water bottle, note-taking items.