Sampsa Kiianmaa – Elementtien mandala mielen- ja maailmoiden karttana

Minua kutsutaan useimmiten Sampsaksi ja asun Helsingissä. Olen harjoittanut eri magian muotoja noin kuusi vuotta. Meditaatiota paljon kauemmin. Tänä kesänä päiväni lomittuu dzogchen -meditaation, puutarhanhoidon, qi gongin, erilaisten divinaatiomenetelmien ja shamaanimatkojen siivittäminä.

 I’m usually called Sampsa and I come from Helsinki. I’ve been practising various forms of magic and shamanism for the past 6 years. Meditation much longer. Currently my practice consists mainly of dzogchen -meditation, gardening, qi gong, various divination methods and shamanic travel.

Työpaja / Workshop: ELEMENTTIEN MANDALA MIELEN- JA MAAILMOIDEN KARTTANA – ELEMENT MANDALA FOR CHARTING THE MIND AND WORLDS

Opettelemme hahmottamaan oman elementteihin, tetragrammatoniin, aikaan, eläinrataan ja muihin maagisiin kehiin ja vastakohtiin pohjautuvan mielenkartan. Esittelen teorian työkalun takana ja harjoittelemme omien kokemusten tulkintaa.

Mandalakartta yhdistää väet yhdeksi kiekoksi ja on erinomainen työväline varjotyöskentelyssä, kun shamaani ja maagi oppii tuntemaan itsensä keskisen, alisen ja ylisen näkyjen avulla.

Tavoite: oppia uusi keino katsoa sisäänpäin

Ota mukaan: muistiinpanovälineet, kolme erityisen hyvää ja huonoa kokemusta viikon ajalta

We will learn how to make a map of mind and worlds based on the elements, yetzirah, time, the zodiac and other magical circles and opposites. I will introduce the theory behind the tool and we will practice how to use start interprering your experiences.

The mandala-like circle will unite the different väki into one disk from which to study. It’s a great tool in shadow work as the shaman and a mage learns to know thyself with the help of visions in the above, middle and the below.

Aim: learn a new tool to look within

Bring with you: notebook and a pen, three good and three bad experiences from the past week.

www.instagram.com/sampsahanse