Ronja Saris – Yhteys Ääneen – Ääni Yhteisö – Äänen Väki

Ronja ohjaa sydämellään ja intuitiollaan ihmisiä yhteyteen oman äänensä kanssa. Hän on vetänyt Rumpupiirejä muutaman vuoden ajan Tampereen seudulla. Ulvoo kuin susi, haukkuu kuin koira, kähisee kuin noita ja kurkkulaulaa kuin mystikko. 

Ronja guides people with heart and intuition into connecting with their own voices. She has been holding Drumming Circles in Tampere for a few years. Howls like a wolf, barks like a dog, croaks like a witch and throat sings like a mystic.

Työpaja / Workshop: YHTEYS ÄÄNEEN – ÄÄNI YHTEISÖ – ÄÄNEN VÄKI / VOICE CONNECTION – COMMUNITY OF VOICE – VÄKI OF VOICE

Kaikille, joita kiinnostaa äänenkäyttö | For all those interested in the use of the voice

Väki on yhteisö. Yhteisöllisyydessä on voimaa. Tullaan yhteen ääntemme äärelle. Voimistetaan yhteyttä itseemme ja omien äänivärähtelyidemme kautta toisiimme ja luontoon. On luonnollista luoda ääntä. Olemme koko ihmiskehityksen ajan kokoontuneet Tulen ja Väen voiman äärelle. Tulen lämmön ja turvan äärelle kokoontuessamme ja antaessamme ääniemme virrata yhdessä, katoaa aika, pääsemme vain olemaan, kokemaan ja saamme yhteyden muinaisiin juuriimme – Äänen Väki

Tavoite: turvallinen tila avautua, vapautua ja kokea yhteyttä

Ota mukaan: Oma ihana itsensä+äänensä, vesipullo, Rumpu, helistin (ei pakollinen), Esine alttarille, Istuin alusta, Lämmintä vaatetta.

“Yhteisö” or community has a similar connotation as Väki. There is power in community. We gather together by the sound of our voices. With singing we strengthen our connection to ourselves and through our vocal vibrations to each other and to nature. It is natural to create sound. Through the ages we have gathered by the power of Fire and Väki. 

When we gather by the warmth and safety of fire and let our voices flow we enter a state, where time stops mattering, we simply experience and get in touch with our ancient roots – Väki of Voice.

Aim: open a safe space, open up and experience connection

Bring with you: your own wonderful self and voice, water bottle, drum or rattle (not required), item for the altar, something to sit on, warm clothes.