Paneelikeskustelu – Panel discussion

Paneelikeskustelu: Matkalla muutoksissa.
Tavoite: Avata keskustelu shamaanin poliittisesta toiminnasta yksilöllisellä, kansallisella ja globaalilla tasolla.

Paneelissa keskustellaan shamaanin poliittisesta toiminnasta yksilöllisellä, kansallisella ja globaalilla tasolla. Pohdimme, millainen on shamaanin vastuu toimia yhteisön ja ympäristönsä osana. Mitä on shamanismin politiikka tai shamaanin poliittinen toiminta? Pitääkö shamaanin pyrkiä vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin, miksi, missä, milloin ja miten? Mitä on suora toiminta ja miten shamaani voi toimia osana sitä? 

Paneelissa keskustelevat Kaarina Kailo, Liisa Isotalo, Juhani Hakala, Sydenkoulu yhteisö, Christiana Aro-Harle, Tosha Einiö ja Juhani Hakala, Matti Mustajärvi. Puheenjohtajana Jaana Kouri.

Yleisö voi osallistua lähettämällä kysymyksiä ennakkoon (järjestäjät lähettävät sähköpostiosoitteen heille, jotka ovat ilmoittautuneet Shamanistiseen kokoontuminen). Paneelin lopussa on avoin keskustelutilaisuus aiheesta.

Paneeli kestää noin 1.5 tuntia. Sen jälkeen jatkamme tunnin kestävällä Jaana Kourin ja Christiana Aro-Harlen ohjaamalla Seuraava askel -rumpupiirillä. Siinä osallistujat tekevät matkan henkimaailmaan ja kysyvät tehtävästään toimia yhteisön osana (kysymys voi muuttuu). Voit osallistua vain paneeliin tai paneeliin ja rumpupiiriin.  

Panel discussion about the political action of individual, national and global levels of the shaman (practitioner). We consider what form or what kind is the responsibility of the shaman (practitioner) to work as part of the community and environment. What are the politics of the shaman or political actions? Should the shaman (practitioner) be involved in influencing societal events, why, where, when and how? What is direct action and how can the shaman (practitioner) be a part of this?

On the panel at this time: Kaarina Kailo, Liisa Isotalo, Juhani Hakala, Sydenkoulu yhteisö, Christiana Aro-Harle, Tosha Einiö, Juhani Hakala, Matti Mustajärvi. Moderator: Jaana Kouri

Attendees can participate by sending in questions beforehand (details to registrants) or/and during the discussion. At the end of the panel is open discussion.The panel is for about 1.5 hr. After which is The Next Step, a follow-up drumming/journey circle for an hour under the direction of Jaana Kouri and Christiana Aro-Harle, when participants make a shamanic journey to the spirit world and ask about how they could act as part of the community (subject to change).