Natalia Rzonca – The Wisdom of Ancient Polinesian Navigators Traditions

Natalia Rzonca on syntynyt ja elänyt Puolassa (Tarnowskie Góry). Hänet on vihitty Polynesialaiseen traditioon. Vuonna 2017 lisensioitu MAU-RI hoitavan taiteen harjoittaja, MA-URI® instituutti.

MAU-RI hoitavan taiteen ovat luoneet Katja Fox (Tanska) ja Hemi Fox (Uuden-Seelannin Maori) 1990-luvulla. Sen juuret ovat Hawaijilaisten ja Maorien henkisessä perinteessä. Tämä parantava kehollinen harjoitus on Hawaijin Kahuna – Abraham Kawaiìn perintöä. Hemi Fox kehitti tätä kehotyöskentelyä eteenpäin. Se on kokonaisvaltainen näkemys joka kuljettaa kohti itsekehitystä, itsensä parantamista ja filosofiaa pohjaten muinaiseen Polynesialaiseen navigoinnin periaatteisiin. Muunnettuna nykyaikaan soveltuvaksi se luo valtavan potentiaalin ja vaikuttavuuden.

Natalia vetää yksilöllisiä, transformatiivisia kehotyöskentely sessioita, jotka aktivoi ja tukee itseparannusprosesseja, osoittaa luonnon jumaluuden heräämisen, yhdistää esivanhempien linjoihin, laajentaa tietoisuutta ja paljon muuta… Hän jakaa intohimonsa, tietämyksensä ja näkemyksensäsekä lasten että aikuistenkin kanssa hänen klinikallaan ja työpajoissaan. Hän on harjoittaa 5Rytmin tanssia ja traditionaalisia Polynesialaisia tansseja. Natalia on myös Jeshuan siunauksen antaja. Hän on kotoisin Sirius-tähdeltä.

Natalia Rzonca, born and lives in Poland (Tarnowskie Góry). Initiated in Polynesian tradition. In 2017 licensed as MA-URI Healing Arts Practitioner, by MA-URI® Institute. 

MA-URI Healing Arts created in 1990’s by Katja Fox (from Denmark) and Hemi Fox (Maori from New Zealand) is rooted in Hawaiian and Maori spiritual traditions. The healing bodywork practice is a heritage of Hawaiian Kahuna – Abraham Kawai’i. The bodywork was further developed by Hemi Fox. Holistic approach towards self-development, self healing and philosophy based on ancient Polynesian Navigators principles adjusted to modern times create vast potential and efficiency.

Natalia runs individual transformative Bodywork sessions, activating and supporting self-healing processes, witnessing awakening of natural divinity, reconnection with ancestral lines, consciousness expansion and more… Shares her passion, knowledge and perception with children as well as with adults, in her clinic and in workshops. Personally into 5Rythms practice and traditional Polynesian dances. Natalia is also a Jeshua Blessing Giver. Her origin star is Sirus.

Työpaja / Workshop: MUINAISEN POLYNESIALAISEN PERINTEEN VIISAUS – THE WISDOM OF ANCIENT POLINESIAN NAVIGATORS TRADITIONS

For all ages and genders/good health condition (movement, dance)/lava lava (pareo) required. Good self-recognition/open mind and heart/average health.

Muutoksen virtauksessa – Muinaisen Polynesialaisen perinteen viisaus: käytännön sovellus Polynesialaisen navigoinnin periaatteista aina muuttuvassa tämän hetken todellisuudessa

Polynesian kulttuurin menneisyyden ja nykypäivän esittelyn jälkeen syvennymme muutosten mereen ja tuntemattomaan. Työpajan aikana tutkimme kehoa pitäen suuntana yhteyden Äiti Maahan, kaikkialla meitä ympäröiviin elementteihin ja taivaallisiin kehoihimme, jotka liikkuvat yksilöinä ja osana yhteisöä. Yksinkertaiset, kauniit ja voimaannuttavat työkalut – dynaaminen meditaatio ja tanssi sekä Polynesialainen musiikki odottavat sinua. Kokemus johdattaa sinua yksin ja ryhmässä. Rakennamme vakaan alustan (vaka/vene) antamaan tuen epävarmuuteen. Sinulla on mahdollisuus katsoa lähempää ja tarkastella miehistösi jäseniä (uskomukset, asenteet jne.) ja tehdä korjauksia oikeaan, jos tarpeen : )

Kaikkia työpajoja ohjaa Aroha -henki, jolta opimme hauskanpitoa, naurua ja ottamaan haasteet tervetulleina ”tapu” (pyhinä/ siunattuina). Haere mai! Olet tervetullut!

Ota mukaan: päälle on lava lava/ranta pareo (saronki: suoraan, polven tai pohkeen asti), peitto

In  the Current of Change – The Wisdom of Ancient Polynesian Navigators’ Traditions: Practical application of Polynesian navigators’ principles in the ever-changing reality of today.

After basic cultural introduction of past and present Polinesia we will dive into the ocean of change, and of the unknown. During the workshop we will initiate and explore body-centred navigation in connection to Mother Earth, all surrounding elements and celestial bodies all joined in the movement of you as an individual and as a part of a collective. Simple, beautiful and empowering tools of dynamic meditation and dance are waiting here for you as well as Polinesian music. Experience navigation on your own and in the group. Build up a steady platform (vaka/boat) to give you support in uncertain situations. You have an opportunity to look closer and review your crew members (beliefs, attitudes etc.) and make proper adjustments if necessary 🙂  

All workshops are held in Aroha spirit where we learn with fun and laughter and all challenges are welcomed as tapu (sacred).

Bring with you: lava lava/beach pareo (sarong – straight, knees – or calf length) and a blanket

[email protected]