Mielikki Kotilainen (Wendy Kotilla) – Ekologia muuttaa nuoria

Mielikki Kotilainen (Wendy Kotilla) on vetäytynyt luontoon shamanistista parantamista varten ja saadakseen opastusta läpi koko elämänsä Kanadassa. Jo 4-vuotiaana hän on mennyt joelle hakemaan lohtua. Hän on kokenut luonnon rituaalit mukaan lukien kotkien kylpemisen todistamisen ja kuunnellut muinaisten metsien viisautta. Mielikki on vihitty Amerikan alkuperäiskansan hikimaja- ja aurinkotassiseremonioihin yli 20 vuotta sitten. Hänen esivanhempansa olivat kotoisin Kivijärveltä ja Tampereelta keskisestä Suomesta.

Mielikki Kotilainen (Wendy Kotilla) has been drawn to nature for shamanistic healing and guidance throughout her life in Canada. Since the age of four, she has gone to rivers for solace. Nature rituals include witnessing eagles bathing and listening to ancient forest wisdom. Mielikki has engaged in Native American sweat lodge, bathing and Sundance ceremonies for over twenty years. Her ancestors came from Kivijarvi and Tampere in Central Finland.

Työpaja / Workshop: EKOLOGIA MUUTTAA NUORIA / ECOLOGY TRANSFORMS YOUTH

Kaikille, erikoisesti heille mikä on jotain tekeminen nuorison kanssa: koulussa, kerhossa, laitoksessa, jne | For everyone, especially those who have something to do with youth, in the schools, clubs, institutions, etc.

Luonnon parantavat voimat: Ekologia muuttaa nuoria
Haavoittuvien nuorten yhdistämistä luonnon parantavien voimien kanssa kuvataan läpi koko videon ”Ekologia muuttaa nuoria”. 35-minuutin video seuraa useita nuoria ihmisiä heidän matkallaan metsissä ja joilla Comox Valleylla, Brittiläisessä Kolumbiassa, Kanadassa. Tämä kulkeminen luonnossa muuttaa heidän maailmankatsomustaan ja avaa heidät näkemään itsensä yhteenkuuluvana Väen kanssa tai elämänvoiman, joka on kaikkialla. Nuoret ja ekologinen ennallistamisohjelma (https://youthecology.ca/) on luotu antamaan nuorille vaihtoehto palauttaa heidän yhteisönsä vesistöjen terveys. Ohjelman visiona on osallistaa nuoret laajempaan kokonaisuuteen ihmisyyden, luonnon ja henkimaailman kanssa. Luonnon parantamisen kautta he parantavat itsensä. Tässä esityksessä tullaan näyttämään tämä video ja sitten johtamaan yleisö keskustelemaan ohjelman yksityiskohdista, tarinoista ja nuorten sanoista.

Tässä työpajassa näytetään video nuorista, jotka parantuvat ja voimaantuvat luontoyhteyden ja ekologian palauttamisen kautta. Kun he rakentavat ja syventävät suhdettaan luonnon kanssa, tulee tästä kokemuksesta luonnostaan shamanistinen. Tämä video seuraa Nuoret ja ekologinen ennallistaminen -ohjelman opetuksia ja käy interaktiivista keskustelua yleisön kanssa. Se sopii koko kokoontumiseen demonstroimaan metodia, jolla tuodaan nuorten sukupolvi henkiseen yhteyteen Maan kanssa.

Ota mukaan: sinun ääni

Healing Powers of Nature: Ecology Transform Youth
Connecting vulnerable youth with the healing powers of nature is portrayed through “Ecology Transforms Youth”. The 35-minute video follows several young people as they journey within the forests and rivers of the Comox Valley, British Columbia, Canada. This passage into nature shifts their worldview and opens them to seeing themselves as belonging with the väki or life force that exists in everything. Youth and Ecological Restoration (https://youthecology.ca/) was created to give youth opportunities to restore the health of their community watersheds. The vision is to engage the youth in a wider circle of community with the human, natural and spirit worlds. Through healing the Earth, they heal themselves. This presentation will show the video, and then lead an audience discussion of the program details, stories and words from the youth.

This workshop shows a video of youth being healed and empowered through creating nature connections and restoring ecology. This experience is inherently shamanistic as they build and deepen their relationships with nature. This video is followed by more teachings of the Youth and Ecological Restoration program, and an interactive discussion with the audience. It fits into the whole gathering by demonstrating a method of bringing the younger generation into a spiritual relationship with the Earth.

Bring with you: your participatory voice

[email protected]