Mia Lindeman – Parantava piiri

Asun Ahvenanmaalla ja järjestän Parantava piiri -tapahtumia ja teen shamanistista hoitotyötä. Shamanistisen työskentelyni keskiössä on yhteys kehoon, luontoon ja henkiin. Pyrkimyksenäni on luoda ja vahvistaa parantavaa yhteyttä ja tasapainoa ja luoda turvallista tilaa sille, mikä haluaa tulla esiin tässä hetkessä. Olla linjassa luontonsa kanssa on olla hyvinvoiva ja voimakas.

I live on Åland Islands where I organise Healing Circle -events and do shamanic healing work. In my shamanic work I emphasise connection with the body, nature and spirits. My intention is to create and strengthen healing connections and balance and to hold space for what is willing to come forth in this moment. To be in alignment with ones true nature is to be healthy and powerful.

Työpaja / Workshop: PARANTAVA PIIRI – HEALING CIRCLE

Aikuisille ja kaikille sukupuolille | Suitable for all

Parantava piiri on turvallinen tila tutkia ja luoda yhteyttä parantavaan voimaan, joka virtaa sisällämme, välillämme ja yhteydessä henkioppaisiin. Tuota voimaa voimme käyttää itsemme, toistemme ja kaikkien olentojen hyväksi. 

Työpajassa käytämme rentoutus- ja meditaatiotekniikoita sekä liike- ja kontaktiharjoituksia. Rummuttaen luomme myös yhteyden henkioppaisiimme jotka ohjaavat työskentelyämme ja vahvistavat parantavaa yhteyttä. 

Työskentelyn keskiössä on shamanistinen maailmankuva, elävä yhteys luontoon ja henkiin sekä pyrkimys vahvistaa rakkaudellista ja autenttista olemisen tilaa meissä.

Tavoite: Vahvistaa osallistujien yhteyttä omaan voimaansa ja luoda autenttista yhteyttä myös osallistujien välille. Luoda tilaa sille mikä tässä hetkessä haluaa ilmentyä.

Ota mukaan: mielellään joku alusta jolla maata ja istua piirissä, vesipullo ja mukavat vaatteet. Voit myös tuoda jonkin henkilökohtaisen esineen laitettavaksi alttarille. 

Healing Circle is a safe space to explore and connect with the healing power that flows inside us, between us and in connection with our spirit guides. We can use that power to the benefit of ourselves, each other and all beings. 

In this workshop we use relaxation and meditation techniques, simple movement and contact exercises. I will also use drumming to connect with our spirit guides, who will guide our work and enforce the healing connections. 

Aim: Strengthen the participants connection to their own power and to create authentic connection also among the participants. Create space for that which wants to be seen in the moment.

Bring with you: mat to lie and sit upon in circle, water bottle, comfortable clothes. Also, something personal to set upon the altar.

[email protected]
instagram: @melindem
Facebook: Helande Cirkel Åland