Kristina Laine – Naamiot

Kristina Laine on monialainen taiteilija joka työskentelee animaatiotaiteen ja kuvataitaiteen parissa. Kristina on kiinnostunut visuaalisen kerronnan eri muodoista. Hänen taideteoksensa ovat pääasiallisesti suunnattu yhteisöille ja edistävät oppimista ja moninaisuutta. Yksi hänen pitkäkestoisista projekteistaan on naamioden teko. Kristina käyttää naamioiden valmistamiseen erityyppisiä materiaaleja jotka sopivat kunkin naamion vaikutelmaan ja luonteeseen. 

Kristina Laine is a diverse artist who works with animation and visual arts. Kristina is interested in different form sof visual storytelling. Her artwork is mostly made for communities and enhance learning and diversity. One of her long-time projects is creating masks. Kristina uses different kinds of materials in the making of masks that correspond with the impression and personality of the masks.

Työpaja / Workshop: NAAMIOT – MASKS

Kaikille jotka eivät pelkää muutoksia. Kaiken ikäisille ja kaikille sukupuolille ja heille, jotka tuntevat shamaanimatkaamisen perusteet/yhteys heidän hengenauttajille | For all those who are not afraid of changes. For all ages and humans and for those who know the basics of shamanic journeying/have connection with their spirit helpers.

Naamioiden Paja- Muutoksen Kuiskaus
Naamio on mystinen esine. Se muuttaa ulkonäköämme ja samalla naamion tai naamarin avulla on se mahdollistaa muuttaa oma itsemme. Naamion kautta löydetään uusia ulottuvuuksia ja voidaan kokea miltä tuntuu tulla jonkuksi muuksi entiteetiksi jopa nähdä maailma sen silmillä. Minulle naamioiden tekoprosessi on rituaali joka vie merkittävien henkisten oivalluksien luo. Tätä kokemusta haluan jakaa muiden kanssa. Workshopissa käytän luonnonmateriaaleja koska luonnossa ilmeneviä muotoja on helppo tulkita ja löytää itselle olennaisia merkityksiä.

Materiaalit tulee olemaan peräisin suomalaisista metsistä: oksat, juuret, kasvit ja jne. Käytämme myös jonkun verran rautalankaa tai narua naamioiden rakennusmateriaaleina.

Tavoite: toivon että jokainen osallistuja pääsee syventymään naamion tekoon ja oivaltamaan itselle merkittäviä henkilöllisyyteen, muutoksien voimaan ja identiteettin liittyviä kysymyksiä.

Ota mukaan: tuoda itsensä paikalle.

Mask Workshop – Shifting Existence
The mask is a mystical object. Masks can change our appearance and the way others perceive us. Masks also hold a huge potential for inner transformation. The mask is a medium through which new states of being can be reached. Masks promise the possibility of experiencing what it feels like to become some other entity and even how to perceive the world through the eyes of others. For me, the process of making a mask is a ritual that leads to significant spiritual insights. I want to share this experience. 

In the workshop, I use natural materials because the forms that are found in nature are easy to connect with. The materials will come from Finnish forests: branches, roots, plants, etc. We also use iron wire or string as some of the structural binding materials for the masks.

Aim: I wish that everyone gets too deepen into the creating of a mask and realise questions concerning identity and the power of change.

Bring with you: yourself

[email protected] 
instagram: laine.kristiina
https://kristinalaine.wordpress.com