Kaisa Lehtipuro – Väen taidon aamuharjoituksia (qigong) & 5 eläimen tanssi

Olen harrastanut kiinalaisia elämänenergian eli väen taidon harjoituksia (Qigong) reilu kymmenen vuotta, viimeiset viisi vuotta myös opettaen. Muutama vuosi sitten sain kutsun shamaanien maailmaan, jonka jälkeen olen syventänyt omaa näkemystäni shamanismista eri opettajien johdolla. Qigongin shamanistiset juuret ovat aina kiehtoneet ja olen nyt valmis jakamaan oppejani. Qigongissa on voimakkaita harjoituksia oman väen ja Äiti Maan voiman löytämiseen ja jalostamiseen kuin myös parantamiseen. 

I have practised the Chinese praxis of life force, the art of väki (Qigong) a little over ten years and have been teaching it for the last five years. A few years ago I was called into the world of shamans, after which I have deepened my own view of shamanism with the help of different teachers. The shamanic roots of Qigong have always fascinated me and now I am ready to share what I have learned. In Qigong there are powerful practices to strengthen your own väki and to find the power of Mother Earth as well as healing practices.

Työpaja / Workshop: VÄEN TAIDON AAMUHARJOITUKSIA (QIGONG) & 5 ELÄIMEN TANSSI – DANCE OF THE 5 ANIMALS

JOKA AAMU. Väen taidon aamuharjoituksia, pohjautuen kiinalaiseen qigong-harjoituksiin, joissa hidas liike yhdistyy hengitykseen ja mielikuvaharjoituksiin, esimerkiksi eläimiin liittyviä. Harjoitukset tehdään seisten ja soveltuvat kaikille. Harjoitukset tasapainottavat ja hoitavat kehon ja mielen energioita ja vahvistavat yhteyttä kaikkeuden voimaan. Kaikille, joita aihe kiinnostaa. Aamutunnit auttavat tasapainottavat ja hoitavat omaa mieltä ja kehoa | EVERY MORNING.

Väen taidon aamuharjoituksia
Pohjautuen kiinalaiseen qigong-harjoituksiin, joissa hidas liike yhdistyy hengitykseen ja mielikuvaharjoituksiin. Harjoitukset tehdään seisten ja soveltuvat kaikille. Tasapainottaa ja hoitaa kehon energioita ja palauttaa yhteyden kaikkeuden voimaan.

Ota mukaan: mukavat vaatteet, makuualusta. Voi tapahdu ulkona.

Tavoite: auttaa osallistujia löytämään oman väen tueksi maan, taivaan, luonnon ja eläinten väkeä, apua omaan ja muiden hoitamiseen ja parantamiseen)

Morning practice of the Art of Väki
Rooted in Chinese qigong where slow movement unites with the breath and visualisation. The exercise is done standing and is suited for everyone. This balances and nurtures the body’s energy centres and brings it back into connection with the powers of the universe.

Bring with you: comfortable, movement clothes, mat.

Aim: help participants find support from earth, heaven, nature and animal väki, to help with their own and others caring and healing.


Kaikille, joilla on keho. Ei edellytetä aiempaa tanssillista tai shamanistista kokemusta | To all who have a body. Does not require any previous dance or shamanic experiences.

5 eläimen tanssi
Workshopissa tutustutaan kiinalaiseen 5 eläimen harjoitukseen ja eläinten ( tiikeri, apina, kauris, karhu ja kurki) väkeen ja hoitaviin ominaisuuksiin. 5 eläimen tanssi pohjautuu kiinalaisten shamaanien eläintansseihin, joista workshopissa jokainen osallistuja kehittää oman hoitavan ja parantavan eläintanssinsa. Workshopissa tehdään liike- ja hengitysharjoituksia sekä meditaation avulla haetaan eläinten henkeä itsessä. Ykkösosiossa  tutustutaan kiinalaisiin 5 eläimen harjoituksiin, eri eläinten parantavaan voimaan (väen voimaan). Toisessa osassa meditoimalla ja hengitysharjoituksilla luodaan yhteys eläinten väkeen ja pyydetään omaa opasta ja auttajaa. Ja luodaan saadun väen tuella ja intuitiolla oma hoitava ja parantava eläintanssi. 

Ota mukaan: maku-alusta, vesi pullo, peitto, sopiva vaateet että voit liikkui helposti. 

Dance of Five animals
In this workshop we familiarise ourselves with the Five Animal Practices and the Animals (tiger, ape, deer, bear and crane) väki and healing powers. The Dances of the Five Animals is based on Chinese Shamanic animal dances, from which in this workshop each participant will develop their own healing and caring animal dance. We will use movement and breath exercises as well as meditation to meet the animals spirits. The first part we familiarise with the chines five animal practices, different animals väki. In the second part we will find the spirits of these animals within us and create our own unique dance with them. We will ask for help from these animals’ spirits to guide us forward in our healing path.

Bring with you: something to lay upon, clothes for movement, water bottle, blanket

[email protected]
Vitunvoima.net