Juha Kuurajärvi – Murtumakohta

Shamanismi on ollut osa elämääni aina. Luonto on näyttänyt minulle erilaisia näkyjä ja aina silmät kiinni laittaessani eteeni ilmestyy maailma, joka on täynnä symboleita, paikkoja ja olentoja. Nimet kaikelle löysin Tuomas Rounakarin itkuvirsikurssilta, josta shamaanin polkuni alkoi n. 7 vuotta sitten. Olen käynyt Shamaanin matka -perus- ja jatkokurssin Christiana Aro-Harlen opissa. Musiikkiterapian perusopinnoista valmistuin 2021. Ammatiltani olen Vibrac-hoitaja, muusikko, datanomi ja puutarhuri sekä opiskelen tällä hetkellä musiikkitiedettä Jyväskylän yliopistossa, jossa olen tehnyt kandidaatintutkielman mataataajuisten äänenvärähtelyiden vaikutuksesta kehon hyvinvointiin. 

Shamanism has always been part of my life. Nature has shown me different visions and every time I close my eyes, I see a world full of symbols, places and beings. I found names for all these, when I went to Tuomas Rounakari’s lament course and my sshamans path started about 7 year ago. I have studied Shamans journey basic and advanced courses with Christiana Aro-Harle. I graduated from Basic studies in Music Therapy in 2021. I work as a Vibrac practitioner, musician, IT analyst and gardener. At the moment I study musicology at the University of Jyväskylä, where I have made my Bachelor’s thesis about how low frequency sound vibrations affects your body’s well-being.

Työpaja / Workshop: MURTUMAKOHTA – FRACTURE

Kaiken ikäisille ja kaikille sukupuolille. Ei vaatimuksia, mutta jonkinlainen kokemus shamaanimatkojen tekemisestä on hyödyksi.

Tämän äänimatkan aikana pääset kokemaan ääniaaltojen värähtelyiden vaikutukset kehoosi. Harmoonin ambient-äänimaisema johdattelee sinut näkyvän ja näkymättömän rajalle, valon ja pimeyden rajalle, äänen alkamisen ja sen loppumisen rajalle eli murtumakohtiin. Näissä murtumakohdissa ollaan henkimaailman ja tämän näkyväisyyden rajalla ja voidaan matkustaa omien henkioppaiden tai muiden auttajien kanssa matkalle omaan kehoon ja sen hyvinvointiin. Jotkut harmoonin äänien taajuudet kulkevat samoilla taajuuksilla kuin kehärumpujen taajuudet ja vibroakustisessa hoidossa käytetyt taajuudet. Äänet huojuvat sekä syttyvät ja sammuvat samankaltaisilla rytmeillä kuin vibroakustisen hoidossa. Nämä äänet ja värähtelyt ovat kuin voima taikka väki, joka hellästi värähdyttää kehoasi. Tule mukaan värähtelyiden ja äänen muutoksen virtaukseen.

Tavoite: antaa hoivaa niille, joiden keho on vastaanottavainen juuri näille taajuuksille.

Ota mukaan: Jokin alusta, jolla voi maata tai istua mukavasti.

During this sound journey you will get to experience how sound waves influence your body. The ambient soundscape of the harmonium will lead you to the borders of seen and unseen, light and dark, where sound starts and where it ends, the breaking points. In these breaking points we are at the border of the spirit world and this seen world and we can journey with our own spirit guides or other helpers into our own body and it’s well being. Some of the sound frequencies of the harmonium are the same as the frequencies of frame drums and the frequencies used in vibroacoustic healing. The sounds sway and also light up and go out in very similar rhythms as in vibroacoustic healing. These sounds and vibrations are like a power or väki that gently vibrates your body. Come join in the current of change of vibration and sound.

Aim: give care to those whose bodies are ready to receive just these specific frequencies

Bring with you: something to lay upon or sit comfortably

[email protected]
https://iloluonto.fi/juha/
https://www.facebook.com/iloaluonnosta
https://www.instagram.com/iloluonto/