Juha Kivinen – Luotaus shamanistiseen itsetuntoon

Luontoviisauden valmentaja, Henkinen opas, Erä- ja luonto-opas, Kalevalaisen hengenperinnön ja luontomeditaation opettaja (Johannes Setälä -keskus), Luontoyhteysohjaajien kouluttaja. Juha kokee tehtäväkseen auttaa ihmisiä löytämään yhteys omaan luontoonsa ja ympäröivään luontoon. Juha on ollut shamanistisella polulla koko ikänsä, mutta syvempi herääminen tuli reilu 10 vuotta sitten, jolloin hän alkoi syvällisemmin tutkia ja syventää omia kokemuksiaan shamanismista. Juha on vetänyt shamanistisia rumpupiirejä ja opettanut suomalais-ugrilaisen shamanismin perusteita jo usean vuoden ajan. Tämän lisäksi vetää erilaisia shamanistisia retriittejä ja luontoyhteystapahtumia eri puolella Suomea. 

Naturewisdom couch, Spiritual guide, Wilderness guide, Teacher of Kalevala spirituality and nature-meditation (Johannes Setälä Centre), trainer of Nature-connection -guides. Juha feels his mission is to help people connect with their own nature and the nature that surrounds us. Juha has been on the shamanic path his whole life, but a more profound awakening happened a little over 10 years ago, when he started exploring and deepen his own experience about shamanism. Juha has held shamanic drumming circles and been teaching the basics of finno-ugric shamanism for several years. In addtion to these he holds shamanic retreats and natureconnction events in different parts of Finland.

Työpaja / Workshop: NOUSE VÄKI VAHVA VOIMAKSENI, SUOJAKSENI, TURVAKSENI: Luotaus shamanistiseen itsetuntoon – RISE, POWERFULL VÄKI, TO BE MY STRENGTH, MY SHIELD, MY PROTECTION: an exploration into shamanic self-esteem

Sopii aikuisille, jolla aikaisempaa kokemusta shamanismista ja ainakin muutama shamaanin matka tehtynä | For all adults with some previous experience with shamanism, experience with some shamanic journeying.

Aika usein luotamme liikaa auktoriteetteihin: guruihin, opettajiin, valtaa pitäviin… Luovutamme voimamme muille. Varsinkin silloin kuin olemme tienristeyksessä ja koemme tarvetta muutokselle, alamme helposti etsiä ratkaisuja ulkopuoleltamme. Muutos tapahtuu kuitenkin aina oman sisäisen maailmaan muutoksen ja luottamuksen kautta.

Shamanistinen itsetunto ja voima tulee luottamuksesta omaan kokemiseen. Omaan kokemiseen yhteydestä henkimaailmaan ja omaan luontoon. Mikä on shamanismin tie ja mistä shamanistinen itsetunto nousee? Mikä voisi olla esteenä tuon itsetunnon kehittymiselle? Mistä oma voima nousee? Miten voisi järjestää tilaa omalle kokemiselle? Tämän työpajan aikana saat selvyyttä näihin teemoihin. Työpajassa käymme läpi myös kahdeksan ihmeiden ja parantamisen elementtiä, jotka ovat yhteisiä kaikille shamanistisille kulttuureille. Työpajan aikana keskustelemme ja herättelemme aistejamme kokemiseen, oman voiman kokemiseen ja henki/haltia yhteyteen. Lopuksi teemme yhteisen voimaseremonian, jossa lähdemme kutsumaan väkeä avuksi ja turvaksi sekä nostattamaan omaa voimaamme, omaa luontoamme. 

Ota mukaan: oma kannus/soitin – ei pakollinen

Tavoite: saada osallistujille näkemys siitä, mistä shamanistinen itsetunto tulee ja saada kokemus oman voiman nostattamisesta.

Often we trust authorities, gurus, teachers, those in power too much… We give away our power to others. Especially when we are at a crossroads and feel a need for change, we easily start looking for solutions from outside of ourselves. However, change always comes through the transformation of our own inner world and sense of trust.

Shamanic self-esteem and power comes from trusting our own experience. Our experience of connection to the spirit world and our own nature. What is the shamanic path and where does shamanic self-esteem come from? What could stand in the way of developing this self-esteem? Where does your own power rise from? How can I make space for my own experience? During this workshop you will find clarity on these themes. We will also look at the eight elements of miracles healing, which are shared by all shamanic cultures. In the workshop we will discuss and awaken our senses to experience, to experiencing our own power and connection to spirit. We will end with a collective power-ceremony, where we will call on the väki for help and protection, and call forth our own power, our own nature.

Bring with you: your own drum/instrument but not required.

Aim: to have participants see from where shamanic self-knowledge (confidence) comes from and get experience with one’s own raising of power (empowerment)

[email protected] 
instagram: @luontoviisaus
Facebook.com/luontoviisaus
www.henkineopas.fi