Johanna Hurme – 5 eläimen tanssi

Johanna Hurme on opiskellut tanssi- ja liiketerapian menetelmien ohjaajaksi ja toiminut tanssijana lähes 20 vuotta. Hän on ohjannut erilaisille ryhmille ja nuorille vapaan liikkeen ja tanssin menetelmiä. Viime vuosina hän on tutkinut kehollisuuden ja tanssin kautta luontoyhteyttä, mihin hän on yhdistänyt Fytoterapian opiskeluita. 

Johanna Hurme has degrees as an instructor in dance- and somatic therapy methods and has worked as a dancer for almost 20 years. She has guided different groups and young people in methods of free movement and dance. In recent years she has explored naturecommection through embodiment and dance, and has incorporated this with studies in phytotherapy.

Työpaja / Workshop: 5 ELÄIMEN TANSSI – DANCE OF THE 5 ANIMALS

Kaikille, joilla on keho. Ei edellytetä aiempaa tanssillista tai shamanistista kokemusta | To all who have a body. Does not require any previous dance or shamanic experiences.

Workshopissa tutustutaan kiinalaiseen 5 eläimen harjoitukseen ja eläinten (tiikeri, apina, kauris, karhu ja kurki) väkeen ja hoitaviin ominaisuuksiin. 5 eläimen tanssi pohjautuu kiinalaisten shamaanien eläintansseihin, joista workshopissa jokainen osallistuja kehittää oman hoitavan ja parantavan eläintanssinsa. Workshopissa tehdään liike- ja hengitysharjoituksia sekä meditaation avulla haetaan eläinten henkeä itsessä. Ykkösosiossa  tutustutaan kiinalaisiin 5 eläimen harjoituksiin, eri eläinten parantavaan voimaan (väen voimaan). Toisessa osassa meditoimalla ja hengitysharjoituksilla luodaan yhteys eläinten väkeen ja pyydetään omaa opasta ja auttajaa. Ja luodaan saadun väen tuella ja intuitiolla oma hoitava ja parantava eläintanssi.

Ota mukaan: maku-alusta, vesi pullo, peitto, sopiva vaateet että voit liikkui helposti.

In this workshop we familiarise ourselves with the Five Animal Practices and the Animals (tiger, ape, deer, bear and crane) väki and healing powers. The Dances of the Five Animals is based on Chinese Shamanic animal dances, from which in this workshop each participant will develop their own healing and caring animal dance. We will use movement and breath exercises as well as meditation to meet the animals spirits. The first part we familiarise with the chines five animal practices, different animals väki. In the second part we will find the spirits of these animals within us and create our own unique dance with them. We will ask for help from these animals’ spirits to guide us forward in our healing path.

Bring with you: something to lay upon, clothes for movement, water bottle, blanket