Jenny Lynne Sessions (Jen-ix) – Voice of Väki – Out of the Flames, into the Future

Jen-ix on todella ainutlaatuinen elämän ilmentymä, Muutoksen ja Transformaation luova katalyytti.

Hän on laajasti tunnustettu syntyperäisenä, laulujen johdattelemana shamaanina, henkisenä opettajana, näkijänä, parantajana ja transpersonaalisena terapeuttina. Hän ohjaa kansainvälisiä työpajoja sekä yksilöllisiä ja ryhmille kohdennettuja sessioita. Hän on kirjailija, esiintyjä, runoilija, taiteilija, laulaja-lauluntekijä, intuitiivinen kanava, transformatiivinen puhuja ja tulikävelyjen ohjaaja.

Kunnioittaen kaiken elämän yhtenäisyyttä, luonnon syvällistä parantavaa voimaa ja mahtavaa huumorin lahjaa, hän käyttää rumpua, ääntä ja pyhiä lauluja harmonisoidakseen ihmisten, eläinten ja maan ristiriitaiset energiat. Jen-ix avaa moniulotteisia portteja, joiden läpi lähteä matkoille ja eheytyä. 

Hän on kulkenut yhdessä monien shamaanien ja henkisten johtajien kanssa. Vanhimpien (elder) viisaus tukee hänen työtään. 

Kohdattuaan kuoleman vuonna 2009 vakavasti murtuneen selkärangan vuoksi, Jen-ix sitoutui elämään uudella taajuudella, tullen itse omaksi parantajakseen muuttaen trauman voimavaraksi. Tämä on se, mitä hän opettaa intohimolla ja kiitollisuudella. Taika ympäröi häntä aina.

Jen-ix is a truly unique expression of life, a creative catalyst for Change and Transformation. Widely recognised as a natural born, song-led shaman, spiritual teacher, visionary, healer and transpersonal therapist. She runs international workshops, one-to-one and bespoke group sessions. An author, presenter, poet, artist, singer-songwriter, intuitive channel, a transformational speaker and fire-walk instructor. 

Honouring the interconnectedness of all life, the profound healing power of nature and the glorious gift of humour, she uses drum, voice and sacred song to harmonise discordant energies within people, animals and the land itself. Jen-ix opens multi dimensional doorways through which to journey and heal. 

She has walked with many Shaman and spiritual leaders. The Wisdom of the Elders, underpins her work. Facing death in 2009, with a severely fractured spine, Jen-ix recommitted to life with a new frequency, becoming her own medicine, turning trauma to treasure. This is what she teaches with passion, compassion and gratitude. Magic always surrounds her.

Työpaja / Workshop: VOICE OF VÄKI – OUT OF THE FLAMES, INTO THE FUTURE

Kaiken ikäisille ja kaikille sukupuolille. Ei vaatimuksia | For All, no experience required

Liekeistä kohti tulevaa (Kokemuksellinen työpaja)

”on aika, on hetki,
juhlia kylvämiämme siemeniä,
on aika, on hetki,
iloita ja päästää irti

Nostakaamme itsemme, nostakaamme korkeammalle,
ottakaamme elämämme haltuun,
muuttakaamme mielemme, elämämme, avoimin sydämin,
ykseyden lähettiläinä.” 

Tuli on nimi Väelle, joka asuu tulessa ja jota pidetään voimakkaimpana Väkenä. Tulemme työskentelemään tulen voiman, sisäisen näyn sekä henkien johdattaman äänen ja rummun kanssa, kunnioittaen kaiken elämän yhtenäisyyttä ja luonnon syvää parantavaa voimaa. Ykseyden lähettiläinä, yhteisöllisyyden voimana ja henkenä me tulemme yhdessä luomaan uuden kollektiivisen värähtelyn muutokselle ja transformaatiolle. Feeniksin lailla me lennämme liekeistä tulevaisuuteen.

Työpajan aikana luomme pyhän tilan tuodaksemme sydämemme ja mielemme yhteen. Kutsumme Tulen väen auttamaan ja johdattamaan meitä, kun matkustamme transformaation pyhään tuleen sydämet auenneina rummun ja äänen palauttaessa meille menetettyä voimaa ja toivottaen tervetulleeksi autenttisen äänemme. Vahvistaen yhteyksiä ja rakentaen sillan maan ja taivaan välille, me aloitamme parantamaan rikkoontunutta ja kylvämään uusia siemeniä tulevia sukupolvia varten. Kun kunnioitamme sisäisiä aarteitamme ja toivotamme itsemme tervetulleeksi, luomme hedelmällisen maaperän tuleville sukupolville.

Meillä on mahdollisuus vastaanottaa syvällistä ohjausta muuttaaksemme asioita, jotka estävät meiltä todellisen ilmaisumme ja saada suurempi selkeys yksilölliseen parantumiseemme, jota me kannamme itsessämme sekä siihen, kuinka tulemme tässä näkyväksi maailmalle. Päätämme matkamme palaten paikkaan, jossa sydän on täynnä hiljaisuutta ja rauhaa, juhlien ja kiitollisina kaikesta tästä, pyhässä piirissä, luoden positiiviseen värähtelyn kohti tulevaisuutta. Omistaudumme sisäisille voimallemme ja lahjoillemme, jotta ne voisivat palvella kaikkia.

”On aika nousta tuhkasta ja lentää rajattomalle taivaalle!”

”Suuri Henki, kiitos elämistämme,
nostat meidät ylös, nostat yhä korkeammalle,
kuin ajan raunioista kauniit helmet,
me nousemme tulen tuhkasta,
kuin ajan raunioista kauniit helmet
me nousemme tulen tuhkasta.”

Tavoite: Lisääntynyt itse-tietoisuus, itsensä hyväksyntä, enemmän itseluottamusta ja näkyvää muutosta. Kyky muuttaa taajuuttaan helposti ja sulavasti. Voimaantunut & Riemukas!

Ota mukaan: Halukkuus olla läsnäoleva, tuomitsematon, avoin antamaan ja vastaanottamaan. Lapsenomaisella uteliaisuudella. Rumppuja, helistimiä, paperia tai muistikirja, värikyniä, kyniä, viltti, tarpeelliset mukavuudet, luonnonkivi joka kutsuu sinua Maassa joka mahtuu käteen, kristalli, kukkien terälehtiä tai kukkia.

Out of the Flames, into the Future. (Experiential Workshop)

“It is time, it is time,’tis the hour, 
to celebrate the seeds we’ve sown,
it is time, it is time,’tis the hour,
to rejoice and then let go 

Lift ourselves, lift ourselves, higher,
reclaim our sovereignty,
change our minds, change our lives, open hearted,
Ambassadors of Unity.”

Tuli is the name of the Väki that resides in fire and is considered to be the most powerful Väki.  We will be working with the power of fire, inner vision, spirit led voice and drum, honouring the interconnectedness of all life and the profound healing power of nature.

As Ambassadors of Unity, the Power of Community and Spirit, will bring us together to create a new collective vibration for change and transformation. Phoenix-like, we will fly out of the flames, into the future.

During the workshop we will create sacred space to bring our hearts and minds together. We will invite the Tulen to help and guide us, as we journey into the sacred fires of transformation, hearts opened through drum and song to reclaim lost power and welcome our authentic voice. Strengthening ropes of connection, building a bridge between Heaven and Earth, we begin to heal what’s been broken and plant new seeds for the future generations.

As we honour our treasures within and welcome ourselves, we create fertile soil for new beginnings. There will be opportunity to receive divine guidance, transform blocks that inhibit our true expression, gain greater clarity of the unique medicine we hold and how it wishes to be expressed in the world.

Returning to a place of heart full stillness and peace, in celebration we will close our journey giving gratitude for all that is, in scared circle, creating a positive ripple effect into the future. Dedicating our treasures and gifts beyond ourselves, for the benefit of all.

”It is time to rise from the ashes and fly in the limitless sky!”

“Thank you for our lives Great Spirit,
you lift us up, lift us up higher,
Beautiful pearls from the wreckage of time,
we rise from the ashes of the fire.
Beautiful pearls from the wreckage of time,
we rise from our ashes on fire! ~”

Aim: Increased self-awareness, self-acceptance, more confidence and evident transformation. Ability to shift frequency with ease and grace. Empowered & Joyful!

Bring with you: willingness to be present, non-judgemental, open to giving and receiving. With the curiosity of a child. Drums, rattles, paper or journal, coloured pens, pens, blanket, necessary comforts, natural stone which calls to you from Earth and can hold in one hand; a crystal; flower petals or flowers.

[email protected]
instagram: @jenny.sessions
www.becomeyourownmedicine.co.uk
www.facebook.com/jenny.sessions.1