Jaana Kouri – Tulen väkevä muutosvoima

Maailmankuvani perustuu animismiin, ja se on perusta parantavan shamanismin harjoittamiselleni. Tärkeimmät opettajani ovat olleet Scandinavian Center for Shamanic Studiesin opettajat ja Suomesta Christiana Aro-Harle. Olen harjoittanut ja opettanut shamanismia yli kaksikymmentä vuotta ja toiminut shamaaniseurassa useita vuosia. Tällä hetkellä työskentelen uskontotieteen tutkijana Åbo Akademissa. 

My worldview is based on animism, and it is the basis of my practice of healing shamanism. I’ve been practicing and teaching shamanism for over twenty years. My main teachers have been from the Scandinavian Center for Shamanic Studies, and Christiana Aro-Harle from Finland. I have been a member of the Shamanic Centre of Finland Association for many years. Currently, I work as a researcher in Åbo Akademi University. I’m also an instructor of creative writing.

Työpaja / Workshop: TULEN VÄKEVÄ MUUTOSVOIMA – THE CHANGING POWER OF FIRE

Yli 18-vuotiaille shamaanimatkaamisen perusteet tunteville | For persons over the age of 18 who know the basics of shamanic journeying.

Tuli on muuttaja. Tulen kanssa voimme muuttaa elämämme suuntaa, tapojamme tai käyttäytymistämme. Tässä työpajassa teemme keskisen matkoja sisällä ja ulkona, joissa kysymme mistä olemme valmiit luopumaan, jotta muutos olisi mahdollinen elämässämme. Lopuksi teemme seremonian, jossa tulen kanssa mahdollistamme muutoksen elämässämme.

Tavoite: tulen kanssa työskenteleminen.

Ota mukaan: helistin ja muistiinpanovälineet. Voit ottaa myös rummun halutessasi.

Fire is a transformer. With Fire, we can change the direction of our lives, our habits or our behaviour. In this workshop, we make middle world journeys indoors and outdoors where we ask what we are ready to give up to allow change in our lives. Finally, we do a ceremony where, with Fire, we will make change possible in our lives.

Aim: to work/practise with fire.

Bring with you: A rattle and a pen and paper;  and a drum if you like.

[email protected]
instagram: jkour1
https://www.facebook.com/jaana.kouri
https://jkouri2013.wordpress.com/page/2/