Info – Info

YHTEYSTIEDOT – CONTACT INFORMATION 

Sähköposti – Email:
finnishshamanicgathering ( at ) gmail . com

Tapahtuman postiosoite – Earth/post mail address of event:
Christiana Aro-Harle, Kirkkoherrankuja 6, FIN-07970 Ruotsinpyhtää, Finland

Tapahtumapaikka – The place of event:
Hub Feenix:
Högbenintie 30, 10350 Meltola, Raasepori, https://www.hubfeenix.fi

Kuinka pääset tapahtumapaikalle? – How to get to the venue?
Junalla Helsingistä tai Turusta Karjaalle (Karjaalta on n. 9 km tapahtumapaikalle). Bussilla Karjaalta Lohjalle menevään bussiin. Jää pois pysäkillä Meltola L tai Meltola I. Pysäkiltä tapahtumapaikalle on n. 600 m.
// From Helsinki or Turku to Karjaa by train (it is about 9 km from Karjaa to Hub Feenix). From Karjaa to Lohja direction by bus. Get off the bus on Meltola L or Meltola I stop. It is about 600 m from the bus stop to Hub Feenix.

Järjestäjät – Organisers:

  • Christiana Aro-Harle, tapahtuman tiiminvetäjä
  • Juha Kuurajärvi, Shamaaniseura ry:n puheenjohtaja
  • Hanna Ojanen, Shamaaniseura ry:n varapuheenjohtaja
  • Milo Salminen, Shamaaniseura ry:n aktiivijäsen
  • Johanna Hurme, tapahtuman talkookoordinaattori

INKLUSIIVINEN TAPAHTUMA – INCLUSIVE EVENT

Shamanistinen kokoontuminen ja konferenssi on inklusiivinen tapahtuma, jossa noudatamme yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteita. Osallistumalla sitoudut tasa-arvoiseen ja kunnioittavaan käytökseen kaikkia paikalla olevia kohtaan, riippumatta iästä, rodusta, koulutuksesta, poliittisista aatteista, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta, kyvykkyydestä, terveydentilasta tai muista tekijöistä riippumatta. Näiden periaatteiden noudattamatta jättäminen, tai muu häiritsevä käytös, saattaa johtaa tapahtumasta poistamiseen.

The Shamanic gathering and conference is an inclusive event where we observe principles of equal opportunities. By attending you adhere to treating all participants equally and respectfully regardless of their age, race, education, political stance, sexual orientation, gender, gender identity, gender expression, abilities, health conditions or any other factors. Not adhering to these principles or any other disturbing behavior may lead to removal from the event.