Imelda Almqvist – Rune Hagal and Young People

Imelda Almqvist on kansainvälinen pyhän taiteen ja seidrin/ muinaisen Pohjoismaisen tradition opettaja (Pohjois-Euroopalainen esivanhempien viisaus). Hän on kirjoittanut neljä tietokirjaa ja kaksi kuvakirjaa lapsille. Syntyneet shamaaneiksi: Henkinen työkalupakki elämään  (miten käyttää shamanistista luovuutta kaikenikäisten nuorten kanssa) 2016, Pyhä taide: Ontto luu hengelle (Missä taide kohtaa shamanismin) 2019, Mielikuvituksen lääke – Mahdollisuudessa oleminen (Kiihkeä vetoomus pelottoman mielikuvituksen puolesta) 2020 ja Pohjanmeren vesi suonissani (Esikristillinen henkisyys alavilla mailla) julkaistaan kesäkuussa 2022. Vihreä karhu on kuvakirjasarja 3-8–vuotiaille lapsille. Tarinat ja eloisa kuvitus sijoittuvat Skandinaviaan ja kutsuvat lapsia seikkailemaan lumoaviin rinnakkaisiin maailmoihin ja pitämään heidän maagisen ymmärryksensä hengissä, kun he kasvavat.

Imelda on esitellyt työtään The Shift Network -sivustolla ja Souds True -podcastissa. Hän esiintyy Smithsonian Museolle tehdyssä tv-ohjelmassa nimeltään Jääkauden shamaani, joka kuuluu sarjaan Mystinen Britannia, jossa hän puhuu mesoliittisen kauden peurashamanismista. Imelda työstää tällä hetkellä käsikirjaa riimumagiikasta (Elder Futharkin riimuista) ja jatkaa Vihreä karhu –sarjaa. Imelda pyörittää on-line koulutusta nimeltään Raskaana olevan noidan opetukset, missä kaikki kurssitt, joita hän opettaa pysyvät saatavilla nauhoituksina, jotka ovat katsottavissa koska tahansa.


Imelda Almqvist is an international teacher of Sacred Art and Seiðr/Old Norse Traditions (the ancestral wisdom teachings of Northern Europe). So far she has written four non-fiction books and two picture books for children. Natural Born Shamans: A Spiritual Toolkit for Life (Using shamanism creatively with young people of all ages) in 2016, Sacred Art: A Hollow Bone for Spirit (Where Art Meets Shamanism) in 2019, Medicine of the Imagination – Dwelling in Possibility (an impassioned plea for fearless imagination) in 2020 and North Sea Water In My Veins (The Pre-Christian spirituality of the Low Countries) will be published in June 2022. The Green Bear is a series of picture books for children, aged 3 – 8 years. The stories and vibrant artwork, set in Scandinavia, invite children to explore enchanting parallel worlds and to keep their sense of magic alive as they grow up.

Imelda has presented her work on both The Shift Network and Sounds True. She appears in a TV program, titled Ice Age Shaman, made for the Smithsonian Museum, in the series Mystic Britain, talking about Mesolithic arctic deer shamanism. Imelda is currently working on a handbook for rune magicians (about the runes of the Elder Futhark) and on more books in the Green Bear Series. Imelda runs an on-line school called Pregnant Hag Teachings, where all classes she teaches remain available as recordings which can be watched any time!

Työpaja / Workshop: RUNE HAGAL AND YOUNG PEOPLE

”HAGAL –RIIMU JA NUORET IHMISET” (Henkinen työkalupakki kriisiaikoihin, mullistuksiin ja maailmankatsomuksenmuutoksiin)

Vuonna 2016 julkaisin kirjani ”Syntyneet shamaaneiksi”. Sen tavoitteena oli tuoda kattavasti esiin kaikki näkökulmat henkisestä ja shamanistisesta työstä lasten ja nuorten kanssa. Joka tapauksessa siinä ei ole kappaletta pandemiasta. Siinä ei ole myöskään puhetta Euroopan henkisestä ilmastosta, jonka sota paljasti. Pohjoisen tradition maailmankuvan kautta tarkastellen molemmat tapahtumat voisivat ilmentää Hagal-riimua: äkillinen ja odottamaton mullistava muutos (maailma kääntyy ylösalaisin).

Konferenssissa tulemme harjoittelemaan joitakin shamanistisia tekniikoita kokemuksellisia ja kehollisia keinoja käyttäen. Meidän (aikuisten) tarvitsee tulla ulos muserruksen tilasta ja voimattomuudesta ennen kuin voimme auttaa nuoria ihmisiä (”turvavyön periaate”). Hyvät uutiset ovat, että shamanistiset tekniikat voivat merkittävästi vaikuttaa mielemme muutokseen ja innovatiivisten lähestymistapojen löytämiseen tilanteiden muuttamiseksi.

Muutamia esimerkkejä tällaisista työkaluista ovat: ajassa matkustaminen, näkymättömyysviitat, työskentely henkioppaiden kanssa, taideprojektit ja luovuus (pyhien voimaesineiden valmistaminen), riimujen käyttäminen ja merkit henkilökohtaiseen suojaukseen, intentionaaliset unet, uniteatterityö, pelottomuus, varjotyö, yhteyden saaminen sisäiseen henkiseen soturiin, ajatustavan muutos (”kudo ja havaitse todellisuus”) ja siirtymärituaalit (seremonioiden käyttäminen lapsille merkkinä elämän suurissa muutoskohdissa) sekä monet muut tekniikat! Suurimmat voimavaramme ovat yhteytemme henkeen ja mielikuvituksemme. Kun valjastamme nämä resurssit oikein, ne voivat tarjota meille rajoittamattomat mahdollisuudet ja tekniikat elämänlaatumme parantamiseksi.


“RUNE HAGAL AND YOUNG PEOPLE” (a Spiritual Toolkit for Times of Crisis, Upheaval and Paradigm Shift)

In 2016 I published my book Natural Born Shamans. It aimed to cover all aspects of performing spiritual or shamanic work with children and young people. However, it does not have a chapter about the Pandemic. Nor did it address the spiritual climate of a war unfolding in Europe. In the worldview of the Northern Tradition both events could be described as expressions of Rune Hagal:sudden and unexpected cataclysmic change (the world turning upside down).

At the conference we will practice some shamanic techniques in an experiential and embodied way. We (adults) need to shift ourselves out of a place of overwhelm and powerlessness before we can help a young person (“the seatbelt principle”). The good news is that shamanic tools can be remarkably effective in shifting our mind and finding innovative approaches to challenging situations.

A few examples of such tools are: time travel and invisibility cloaks, working with ancestors and spirit allies, art process and creativity (making sacred “power” objects), using runes and sigils for personal protection, dream incubation and dream theatre work, fearless shadow work, connecting with our inner spiritual warrior, changing the way we think (“weave and perceive reality”) and rites of passage work (using ceremony with children to mark big transitions in life) but there are many other techniques! Our greatest assets are our connection to Spirit and our own imagination. When we harness those resources properly, they can provide us with an unlimited range of options and techniques for improving our well-being.

[email protected] 
instagram: @almqvistimelda 
https://www.facebook.com/imelda.almqvist/ http://www.shaman-healer-painter.co.uk/