Hellevi Hiltunen – Astu muutoksen virtaan kasvien väen voimin

Juureni ovat Savon kivisillä pelloilla ja hallan huuhtomilla soilla. Kirkasvetisen joen ja kalaisan järven rantamilla sekä aamuauringossa kylpevän metsän tuoksuissa. Siksi kasvit ja luonto ovat olleet minulle tärkeät lapsuudestani saakka. Olen avartanut maailmankuvaani sekä ymmärrystäni Shamaaniuden opiskelulla, Luontaishoitaja- ja Aromaterapeuttikoulutuksella sekä näiden tietojen ja taitojen harjoittamisella ja eteenpäin viemisellä. 

My roots are in rocky fields and frost kissed marshlands of Savo. On the shores of a river with the clearest water and a lake that gives fish, among the scent of a forest bathing in early rays of morning Sun. This is the reason plants and nature have played a huge role in my life since childhood. I have extended my world views and understanding with the studies of Shamanism, Natural Healing, and Aromatherapy. These branches of knowledge and skill I wish to practise and teach onwards.

Työpaja / Workshop: ASTU MUUTOKSEN VIRTAAN KASVIEN VÄEN VOIMIN – STEP INTO THE STREAM OF CHANGE WITH PLANT KINGDOM’S VÄKI

Kaiken ikäisille ja kaikille sukupuolille; heille, jotka tuntevat shamaanimatkaamisen perusteet joilla jo on henkioppaita alisessa, ylisessä ja keskisessä maailmassa; ei tuoksuyliherkille | For all ages and humans; for those who know basics of shamanic journeying and have a spirit helper in lower, upper and middle world; not for those with scent allergies.

Elämme ajassa, jolloin asioita tapahtuu paljon enemmän ja nopeammassa syklissä kuin esimerkiksi esivanhempiemme aikaan. Tämän vuoksi voi olla helppo jopa unohtaa itsensä ja yhteytensä Luontoonsa, kykenemättä pysähtymään ja tekemään niitä muutoksia ja valintoja, mitkä johtaisivat omalle, Sielun viitoittamalle tielle. 

Työpajan tarkoituksena on hyödyntää Kasvien Väkeä, käyttäen niiden haihtuvia öljyjä mielenmaiseman lukkojen vapauttamisessa sekä auttaa jo olemassa olevien muutosten hyväksymisessä ja sisäistämisessä. Halutessasi voit tehdä itsellesi 5 ml öljysekoituspullon käytettäväksesi ankkurina omaan voimaasi (ota mukaan). 

Työpajassa tehtävän rumpumatkan tarkoituksena on varmistaa ja vahvistaa henkiauttajien kanssa kuinka säilyttää haastavissakin tilanteissa oma voimansa sekä sen myötä saada valmiutta toteuttaa elämässään tarvittavat muutokset – kuinka astua omaan Muutoksen virtaansa.

Ota mukaan: muistiinpanovälineet, vesipullo, makuualusta, huopa

We are living through such a time period where things occur more intensively and in shorter cycles than during the time of our ancestors. For this it is easy to dismiss yourself and the connection to your Nature, to be unable to stop still and choose those changes and decisions that would lead you to the path assigned by your Soul.

In this workshop you will utilise the Väki of Plants. The purpose is to use their volatile compounds to unravel the knots of your mind and to adjust to the acceptance of already occurring Change and the process of understanding it thoroughly. Essential oils are provided for you to mix yourself a personal scent to take with you for the purpose of anchoring you to your own personal Strength.

The workshop includes a drumming session which seeks to assure and strengthen, with the help of your Guide Spirits, the means of preserving your own Väki in challenging situations, and by this become more competent to realise the changes needed in your life – how to step to the path of your own stream of Change.

Bring with you: notebook and pens, water bottle, mat, blanket

[email protected]
instagram: @hhellevih
https://m.facebook.com/hellevi.hiltunen