Hanne Pihka Metsähinen – Voimahelistin -työpaja

Olen luova kulkija ja shamanismin harjoittaja. Erilaisten kierrätyskäsitöiden teko on pitkäaikainen rakas harrastukseni. Minusta on ollut aina ilahduttavaa seurata, kuinka pienellä vaivalla entiset roskat muuttavat muotoaan rakastetuiksi käyttöesineiksi. Kierrätyskäsitöiden teko on ekologista, edullista, luovaa ja rentouttavaa puuhaa. Tervetuloa työpajaamme luomaan yhdessä! 

I am a creative wanderer and practitioner of shamanism. Crafting using different kinds of recycled materials is a long-time dear hobby of mine. I have always found it delightful to see how with only minimal effort former trash turn into beloved tools. Making recycled handicrafts is ecological, inexpensive, creative and relaxing. Welcome to our workshop to create together!

Työpaja / Workshop: VOIMAHELISTIN -TYÖPAJA – POWER-RATTLE -workshop

Kaikki he, joita oman helistimen luominen yhdessä kutsuu | For all those to whom calls the creating of a rattle.

Tee itsellesi voimahelistin ympäri maailmaa kootuista kierrätysmateriaaleista! Työpajassamme pääset tekemään oman voimauttavan helistimen. Kokoonnumme yhteen ja pyydämme omat oppaamme avuksi juuri meille sopivien helistinten tekoon. Tämän jälkeen tutustumme omien materiaaliemme lisäksi myös ympäri maailmaa tuotuihin kierrätystysmateriaaleihin. Niihin tutustumisen lomassa Vasama kertoo tarinoita tuomiensa materiaalien takaa. Kokeilemme millaisen äänimaailman ja energian erilaiset materiaalit luovat yhdistettynä toisiinsa. Tämän jälkeen teemme oman helistimen niistä materiaaleista, jotka puhuttelivat meitä eniten. 

Työpajan lopuksi pidämme pienen yhteisen seremonian vastasyntyneille helistimille. 

Ota mukaan: Voit tuoda mukanasi omia kierrätysmateriaaleja esimerkiksi pilleripurkkeja, kangasta, nappeja, lankaa, hiekkaa, pikkukiviä jne. Jos haluat tuoda oman varren helistimeen, voit esimerkiksi metsässä kävellessäsi kysellä missä se on (ei kuitenkaan leikata elävää puuta). Jos sinulla on joku merkityksellinen asia, kuten vaikkapa höyhen tai koru, joka haluaa helistimeen, voit ottaa senkin mukaasi. Lisäksi lempityökalusi kuten hyvät sakset ovat tervetulleet mukaan! Omien materiaalien ja välineiden mukaan ottaminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä, kaikkea tarvittavaa löytyy kyllä työpajastakin.

Tavoite: Luoda yhteisöllinen ja voimauttava helistin-työpaja.

Craft yourself a powerful rattle out of recycled material gathered from around the world! In the workshop you’ll get to make your own empowering rattle. We gather together and ask our own spirit guides to help us create rattles that are just right for us. After that we explore the materials we brought ourselves and also the recycled materials from all around the world. Vasama will tell us the stories behind the materials. We will try out what kinds of sounds and energies different materials create when combined. Then we will make our own rattle out of the materials that spoke to us the most. 

At the end of the workshop we will hold a small ceremony for the newly birthed rattles.  

Bring with you: You can bring your own recycled materials like pill bottles, cloth, buttons, string, sand, pebbles etc. If you want to bring your own handle for the rattle, you can go for a walk in the forest asking where to find it (don’t cut living trees). If you have some meaningful items like a feather or piece of jewellery that you would like to use, please bring that too. Also your favourite tools like a pair of good scissors are also welcome. However, bringing our own materials is not necessary, the workshop includes everything needed.

Aim: to create a communal and empowering rattle-making workshop.