Hanna Ojanen – Luonnon väki ja väkeni luonto

Olen Hanna Ojanen. Shamanismi on minulle rajalla kulkemista. Työskentelyni keskiössä on animistinen tapa kokea maailma – olla osa luontoa ja vahvassa ja elävässä yhteydessä henkimaailmaan. Tärkeitä ovat myös luovuus, herkkyys, läsnäolo ja kehollisuus. Teen shamanistista hoitotyötä ja seremonioita sekä ohjaan rumpupiirejä ja kursseja. Tärkeimpinä työvälineinäni toimivat shamanistinen näkeminen, rumpu, ääni ja yrtit. Ohjaajana olen lempeä ja hyväksyvä. Yrtit, laulu, soitto, tanssi, taide, kädentaidot ja kansanperimätiedon elävänä säilyttäminen ovat aina kuuluneet vahvasti elämääni. Olen koulutukseltani kuvataiteilija ja fytoterapeutti. Olen myös neljän lapsen äiti.

Opettajinani ovat toimineet Christiana Aro-Harle sekä Jaana Kouri. Olen kiitollinen heidän antamastaan tuesta. Kiitän myös kaikkia, jotka kulkevat rinnallani tätä polkua.

I am Hanna Ojanen. For me shamanism is walking on the border. At the core of my work is an animistic way of experiencing the world – to be a part of nature and in a strong, living connection to the spirit world. Creativity, sensitivity, being present and in the body are also important. I do shamanic healing work, ceremonies and facilitate drumming circles and courses. My most important tools are shamanistic seership, the drum, voice and herbs. As a guide I am gentle and accepting. Herbs, song, playing music, dance, art, crafts and keeping folktraditions alive have always been a big part of my life. I hold degrees in fine arts and fytotherapy. I am also a mother of four. 

Christiana Aro-Harle and Jaana Kouri have been my teachers. I am grateful for their support. I also thank everyone who walks by my side on this path.

Työpaja / Workshop: LUONNON VÄKI JA VÄKENI LUONTO – THE VÄKI OF NATURE AND THE NATURE OF MY VÄKI

Aikuisille, kaikille sukupuolille, shamanismin perusteet hallussa; Osaat tehdä shamanistisen matkan ja sinulla on yhteys vähintään yhteen apuhenkeen, avoin utelias mieli

Olet lämpimästi tervetullut tutkimaan ja vahvistamaan luontoyhteyttäsi! Hyvinvoinnin ja tasapainon kannalta on tärkeää syventää yhteyttä ja ymmärrystä sekä ympäröivään luontoon että omaan ihmisluontoomme. 

Minussakin asuva väki on osa luonnonväkeä. Olen erottamaton osa luontoa. Mitä kaikkea Luonto tarkoittaa? 

Työpajassa teemme rumpumatkaa ja työskentelemme apuhenkien sekä luonnon henkien kanssa – myös erilaisia kehollisia harjoituksia kuten ääntä, liikettä ja aisteja käyttäen pääsemme lähemmäksi Luontoa. Henkisen, kehóllisen ja mielen kokemuksen yhdistäminen, niiden rajapintojen tutkiminen ja näiden kaikkien osa-aluiden tärkeyden ymmärtäminen eheyttää sekä itseä että koko maailmaa. Tavoitteenamme on luoda turvallinen tila jossa tutkia omaa kokemusta ja saattaa osallistujat läheisempään yhteyteen luonnon väen kanssa. Haluamme tuoda kehollisen kokemuksen vahvemmin mukaan shamanismin harjoittamiseen ja tukea oman paikan löytämisessä. Näin voimme ymmärtää paremmin kohtalonyhteytemme luontoon ja kantamaan vastuumme itsestä ja luonnosta. 

Tavoite: luoda turvallinen tila jossa tutkia omaa kokemusta. Saattaa osallistujat läheisempään yhteyteen luonnon väen kanssa. Kehollisen kokemuksen tuominen vahvemmin mukaan shamanismin harjoittamiseen. Oman paikan löytäminen, kohtalonyhteyden ymmärtäminen luontoon, vastuun kantaminen itsestä ja luonnosta.

Ota mukaan: helistin, (rumpu), ulkoiluun sopivat vaatteet, muistiinpanovälineet

You are warmly welcome to explore and strengthen your connection to nature! To achieve and uphold wellbeing and balance it is important to deepen connection and understanding to the nature surrounding us as well as to our own human nature.

The väki in me is part of the väki of nature. I am an inseparable part of nature. What does the word Nature mean?

In the workshop we will journey to the drum and work with spirit helpers and spirits of nature – we get closer to Nature also by using different bodywork exercises such as voice, movement and our senses. Combining spiritual, bodily and mental experiences, exploring their interfaces and understanding the importance of all these parts heals not only our own self but the whole world. We aim to create a safe space for the participants to investigate their own experience and to bring them into closer connection with the väki of nature. We wish to bring the bodily experience as a stronger part of shamanic praxis and support in finding your own place. In this way we can better understand the ”fate-connection” between us and nature and take better responsibility for ourselves and nature.

Aim: We aim to create a safe space for the participants to investigate their own experience and to bring them into closer connection with the väki of nature. We wish to bring the bodily experience as a stronger part of shamanic praxis and support in finding your own place. In this way we can better understand the ”fate-connection” between us and nature and take better responsibility for ourselves and nature.

Bring with you: rattle (drum), relevant outdoor clothes, notebook taking items.

[email protected]
https://www.luovapolku.fi/
Facebook: Luova Polku – Hanna Ojanen
Instagram: @luova_polku