Dia Hohdevirta – Shamanistisen työskentelyn etiikka

Minä, Dia Hohdevirta, Lumousluomatar, Valovoimauttaja, rehellisen rakkauden kantaja, shamanistinen tukija, kanavoiva, meedioiva, näkijä, kaukokatsoja, energiahoitaja, puhdistaja, tienviitoittaja, itkijä, luoja, meditoija, eläytyjä, kirjoittaja, hengellinen, henkinen, ilmaiseva, oppiva, kuuleva, elävä, kokeva, rohkaiseva, räiskyvä, aito. Samanarvoinen. Kaikkeudessa. Kiitollisena. 

I, Dia Hohdevirta, Enchanter creatrix, Empowerer of light, carrier of honest love, shamanic supporter, channelling, mediating, seer, far-looker, energy healer, cleanser, shower of the way, lamenter, creater, meditater, empathiser, writer, spiritual, expressing, learning, hearing, living, experiencing, encouraging, effervescent, authentic. Equal. In the universe. Grateful.

Työpaja / Workshop: SHAMANISTISEN TYÖSKENTELYN ETIIKKA -keskustelupiiri – THE ETHICS OF SHAMANIC WORK –discussion circle

Shamanistisen hoitotyön, koulutuksen, tapahtumien jne. eettisyyden keskustelupiiri. Keskustelua vastuusta, näkökulmista ja mahdollisuuksista. Tule esittämään ajatuksiasi ja näkökantojasi shamanistisen työskentelyn etiikasta, varsinkin jos olet shamanistisiä hoitoja, aihepiirin piirejä, kursseja, tapahtumia jne. tekevä/vetävä henkilö, mutta myös asiakkaina ja osallistujina olleilta kuulemme mielellämme mielipiteitä ja kehitysideoita yhä eettisempään työskentelytapaan. 

Tehdään yhdessä Suomalaisesta shamanistisen työskentelyn kentästä yhä näkyvämpää, asiakaslähtöisempää, kunnioittavampaa, turvallisempaa, vertaistuellisempaa ja samanarvoista, jakamalla kokemuksia ja visoita shamanistisen työskentelyn eettisestä toteutumisesta! Keskustelun virittäjänä toimii Dia Hohdevirta ja kirjurina Katja Tanttu. Kooste keskustelusta täysin nimettömästi osallistujia mainitsematta julkaistaan ainakin Shamaaniseuran Kumu-lehdessä. Sydämellisesti ja rohkeasti tervetuloa, aihe on tärkeä, mielipiteitäsi tarvitaan.

Tavoite: avoin keskustelu.

Ota mukaan: halutessasi muistiinpanovälineet.

Discussion circle on the ethics of shamanic healing work, training, events etc. Discussion on responsibility, different aspects and possibilities. Come share your thoughts and viewpoints on working shamanically, especially if you are someone who offers shamanic healing and circles, courses and event on the subject, but we are also interested in the views of those who have been clients and attendees on how to cultivate even more ethical ways of working in shamanism.

Let’s make the field of shamanic working in Finland even more visible, client-oriented, respectful, safe, peer supported and equal by sharing experiences and visions on how to implement ethics in shamanic work! 

The discussion will be led by Dia Hohdevirta and Katja Tanttu. A compilation of the discussion will be published in Kumu, the members magazine of The Shamanic association, all participants will remain anonymous. Warmly and bravely welcome, this is an important topic and your views are needed!

Aim: open discussion.

Bring with you: notebook, if needed.

[email protected]
https://m.facebook.com/groups/inkoonrumpupiiri/