Antti Vasama – Voimahelistin -työpaja

Olen pienestä pitäen ollut kiinnostunut kädentaidoista ja innostunut uusiokäyttämään vanhoja materiaaleja. Näin ovat syntyneet niin tarve-esineet kuin myös olemiseen ja elämään iloa tuovat asiat. Elämäni tiet ovat vieneet minut kiertämään eri puolilla maailmaa ja hamsteri minussa on tuonut sitten niihin liittyviä pieniä ja vähän isompiakin asioita. Näitä olen sitten käyttänyt erilaisissa kädentöissä. Viime aikoina olen tehnyt rumpuja ja helistimiä. Nyt tahdon jakaa matkoilta mukaani tulleita asioita kuten hiekkaa Afrikasta, puuta Australiasta, simpukoita Balilta tai luuta Sudanista. Tuon nämä ja omat kädentaitoni työpajaan ja näistä on tarkoitus kierrätysmateriaaleja hyväksi käyttäen tehdä yhdessä omanlaisensa voimaannuttava helistin. 

I have been interested in handicrafts since I was small and have become excited with reusing old materials. This way both utensils and things that bring joy to life and being have been created. My life’s paths have taken me all over the world and the hoarder in me brought back smaller and bigger things that relate to the journeys. These I have then used in different crafts. Lately I have been making drums and rattles. Now I want to share things I have brought back from my travels, like sand from Africa, wood from Australia, seashells from Bali and bone from Sudan. I bring these and my own crafting skills to our workshop and from these and recycled materials we will create our own empowering rattles.

Työpaja / Workshop: VOIMAHELISTIN -työpaja – POWER-RATTLE -workshop

Kaikki he, joita oman helistimen luominen yhdessä kutsuu | For all those to whom calls the creating of a rattle.

Tee itsellesi voimahelistin ympäri maailmaa kootuista kierrätysmateriaaleista! Työpajassamme pääset tekemään oman voimauttavan helistimen. Kokoonnumme yhteen ja pyydämme omat oppaamme avuksi juuri meille sopivien helistinten tekoon. Tämän jälkeen tutustumme omien materiaaliemme lisäksi myös ympäri maailmaa tuotuihin kierrätystysmateriaaleihin. Niihin tutustumisen lomassa Vasama kertoo tarinoita tuomiensa materiaalien takaa. Kokeilemme millaisen äänimaailman ja energian erilaiset materiaalit luovat yhdistettynä toisiinsa. Tämän jälkeen teemme oman helistimen niistä materiaaleista, jotka puhuttelivat meitä eniten. 

Työpajan lopuksi pidämme pienen yhteisen seremonian vastasyntyneille helistimille. 

Ota mukaan: Voit tuoda mukanasi omia kierrätysmateriaaleja esimerkiksi pilleripurkkeja, kangasta, nappeja, lankaa, hiekkaa, pikkukiviä jne. Jos haluat tuoda oman varren helistimeen, voit esimerkiksi metsässä kävellessäsi kysellä missä se on (ei kuitenkaan leikata elävää puuta). Jos sinulla on joku merkityksellinen asia, kuten vaikkapa höyhen tai koru, joka haluaa helistimeen, voit ottaa senkin mukaasi. Lisäksi lempityökalusi kuten hyvät sakset ovat tervetulleet mukaan! Omien materiaalien ja välineiden mukaan ottaminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä, kaikkea tarvittavaa löytyy kyllä työpajastakin.

Tavoite: Luoda yhteisöllinen ja voimauttava helistin-työpaja.

Craft yourself a powerful rattle out of recycled material gathered from around the world! In the workshop you’ll get to make your own empowering rattle. We gather together and ask our own spirit guides to help us create rattles that are just right for us. After that we explore the materials we brought ourselves and also the recycled materials from all around the world. Vasama will tell us the stories behind the materials. We will try out what kinds of sounds and energies different materials create when combined. Then we will make our own rattle out of the materials that spoke to us the most. 

At the end of the workshop we will hold a small ceremony for the newly birthed rattles.  

Bring with you: You can bring your own recycled materials like pill bottles, cloth, buttons, string, sand, pebbles etc. If you want to bring your own handle for the rattle, you can go for a walk in the forest asking where to find it (don’t cut living trees). If you have some meaningful items like a feather or piece of jewellery that you would like to use, please bring that too. Also your favourite tools like a pair of good scissors are also welcome. However, bringing our own materials is not necessary, the workshop includes everything needed.

Aim: to create a communal and empowering rattle-making workshop.

[email protected]