Anne-Marie ”Arma” Keckman – Acca ja Metsäntytti

Taidemaalari, yhteisömuusikko ja erityisopettaja. Suomalaiseen kansanperinteeseen ja shamanismiin tutustuin vaihe vaiheelta -kun eräs vaihe elämässäni oli tullut tiensä päähän ja lähdin seuramaan luonnon/ sydämen viitoittamaa polkua. Jo kotiperinteessä Pohjanmaalla sain paljon kuulla tarinoita metsästä ja lapsuudessa syntyi rakkaus luontoon äidin opastuksella. Pitkän matkan kuljettuani lopulta kaikki eri palaset alkoivat loksahtaa paikoilleen: klassisen musiikin opinnot, taiteen opinnot, ammatillinen polku sekä kolmen lapsen äitiys- / omat ”lahjat”. Oman rummun tekeminen ystäväni kutsumana – oli viimeinen niitti, tai oikeammin uuden polun alku. Olen ollut mukana mm. Neljän Tuulen monissa tapahtumissa, yhteisöllisissä riiteissä myös muiden maiden vierailevien shamaanien opastamana. Olen palvellut yhteisöjen vuotuisjuhlissa vuodesta 2000 (Ukonvakka, Kekri…) ja tutkinut kalevalaisia runoja/ syntysanoja runon sanoja lauluksi suuhuni sovitellen. Itselläni on ollut useita oppaita ja esikuvia, niin kansannaisissa kuin miehissäkin mutta myös akateemisissa piireissä kuten esim. Juha Pentikäinen. Monet laulut olenkin oppinut iltatulilla ja ajankanssa, istuen ihmisen rinnalla- kiitos heille kaikille! Vapaa Taidekoulu 2003- 04, Johannes Setälä toimi lopputyöni ohjaajana. Helsingin Metropolia, Yhteisömuusikon opinnot.

Painter, community musician, special education teacher. I got to know Finnish folk tradition and shamanism little by little – when a certain period in my life came to an end and I started following a path that nature /my heart showed me. Already as a child in my home in  Pohjanmaa I heard a lot of stories about the forest and my love for nature was born with the aid of my mother. After walking a long path all the different pieces finally started clicking together: My studies in classical music and fine arts, my career path and being the mother of three children and my own ”gifts’ ’.  My friend inviting me to create my own drum was the last straw, or rather the start of a new path. I have attended many events by Four Winds and communal circles guided by shamans from other countries. I have served in wheel of the year -feasts of communities since 2000 and studied poems of the Kalevala arranging them into songs. I have had many guides and role models, both among common women and men as in academic circles, Juha Pentikäinen for example. I have learned many of the songs sitting by people at the evening fires – thankful to all of them! Vapaa taidekoulu (independent art school) 2003-04, Johannes Setälä was my diploma-mentor. Helsinki Metropolia, Community musician.

Työpajat / Workshops: ACCA ja METSÄNTYTTI

Molemmat sopii kaikenikäisille. Kaikkiin edellä antamiin ehdotuksiin voi osallistua kuka tahansa, ilman aiempaa kokemusta- ohjaan kaikkia yhteisesti löytämään omaa voimaantumista vanhan kansan perinteiden mukaisesti – yhteisönä, joka liittyy vahvasti omaan ympäristöönsä | Both workshops for any and all. No required experiences of any kind, as we find our empowerment from traditional folk ways – the community – which strongly is built on our environment.

ACCA: ylistys maaemolle vanhan kansan laulun sanoin (perjantai)

Tehdään Åiti maalle hyvän väen ja voiman mandala erilaisia luonnonmateriaaleja käyttäen. Jos olemme kokeneet että ympäristössä on joku tietty paikka, kivi tai puu- niin ollaan sen ympärillä. Sopii kaikenikäisille. Tässä yhteydessä mahdollisuus jakaa halutessaan kokemaansa ja tarinoida- ja lopuksi me teemme yhteisen rumpumatkan (mahdollisesti ulkona/ sisällä riippuen luonnonvoimista, säästä). 

Maailmansynty/ METSÄNTYTTI (lauantai)

Metsäntytin saattelemana harjoitellaan muutamat syntyrunot ja uppoudutaan siten luomisvoimien, luonnottarien maailmaan- leikkien, etsien ja löytäen omaa pyhää paikkaa. Voimme halutessamme rakentaa ympäristöön luonnonmateriaaleista polku/ pesä – tai katsoa, että löytyykö pyhä paikka, jota tahdomme jollakin tapaa kunnoittaa. Tässäkin työpajassa lähdemme liikkeelle vanhan kansan kertomuksista maailmansynnystä, kokkolinnusta, ilmattaresta.

Tavoite: Yhteinen voimaantuminen ja kansanperinteen ja Kalevalaisen vanhan viisauden jakaminen. Luonnon nostatus on tärkeää mutta yhtäkaikki myös maadoittuminen – jotka yhdessä luovat tasapainoa, jossa voimme kokea niin yhteyttä toinen toisiimme kuin näkyvään ja näkymättömään luontoon – voiman väkkeen! Laulu, loitsut, primitiivisoiten tuoma lumo- saattaa saatta meidät myös HALTIOITUMAAN ja kokemaan uppoutumista, jossa mieli saa kuin siivet selkäänsä…

Ota mukaan: avoin ja leikkisä mieli, toive liikahuttaa luontoasi rauhoittumisen suuntaan mutta tarve voimaantumiseen jo riittää ( sisällä jos ollaan, niin saat olla mukana joko enemmän lattiatasolla leväten, jos siltä tuntuu, niin hyvä olla mukana alusta). Omat soittimet/ääni/ kehonliikekin ovat tervetulleita. työpajat sisältää tietyssä määrin jokaisen omaa rauhassa uppoutumista, mutta kuitenkin jossakin määrin yhteistyötä. Annetaan toinen toisillemme tilaa ja kunnioitetaan sekä otetaan huomioon luonto ympärillämme. ei varsinaisia erityistoiveita materiaalien suhteen, vaan luonnon väki antaa ja sille annetaan! ”Mielly metsä, kostu korpi- aukaise Tapion aitta….! 

ACCA: praising Mother Earth with the words of an old folk song (FRIDAY)

We will create a mandala of good väki and power for Mother earth out of natural materials. If we feel some place, tree or stone has called us, we shall gather around it. Fit for all ages. You will have an opportunity to share your experiences and tell stories, if you wish. At the end we will make a drum-journey together (outside/ inside depending on the powers of nature, the weather) 

Birth of the world/ METSÄNTYTTI (SATURDAY)

Escorted by the Metsäntytti (the girl of the forest) we shall learn some ”words of origin” and let them sink us into the powers of creation, the world of the maidens of nature – through play, seeking and finding your own sacred place. We can build a path or nest in the surroundings, or see if we find a sacred place we want to honour in some way. In this workshop we start with the old Finnish stories of the birth of the world, the kokko-bird, Ilmatar. This workshop fits the whole family, where playfulness is advised.

Aim: Getting empowered together and sharing the folk traditions and old wisdom of the Kalevala. Raising your nature is important but so is also grounding – together they bring balance through which we can experience connection to each other as well as to the visible and invisible nature – the väki of power! The enchantment of song, spells, primitive instruments – might let us sink into a magical state where the mind gets wings on its back…

Bring with you: Bring with you an open and playful mind, a wish to move your nature towards calmness, but just a need for empowerment is enough (If we are inside you can participate by lying on the floor, so bring something to lie on). Your own instruments/voices/movements are also welcome, the workshop includes both times of sinking into your own peace as well as some collaboration. Let’s all respect each other.

[email protected]