Alina Miete (Marjo Karvonen) – Suomen kansan muinaisia loitsurunoja luettuna ja laulettuna

Alina Miete on laulaja ja luonnonnoita, joka löytää inspiraationsa luonnosta ja hengistä. 

Alina Miete is a singer and nature witch, who gets inspired by nature and spirits.

Työpaja / Workshop: SUOMEN KANSAN MUINAISIA LOITSURUNOJA LUETTUNA JA LAULETTUNA – THE ANCIENT MAGIC SONGS OF THE FINNS RECITED AND SUNG

Ei aiempaa kokemusta | No previous experience necessary

Tule mukaan kuulemaan Suomen kansan muinaisten loitsurunojen historiaa sekä loitsurunoja luettuna ja laulettuna. Osa Elias Lönnrotin vuonna 1880 toimittamasta teoksesta lauletaan yhdessä mantran omaisesti, osa esitetään yleisölle. Loitsurunoja oli kaikkiin tilanteisiin omansa; niin arkisiin asioihin kuin kala- ja metsästysonneen, oluenpanoon, lemmen nostatukseen ja sairauksien hoitoon sekä monituisiin kiputiloihin kuten hammastautiin. Olipa joukossa myös pelottavia manauksia ja kiinnityssanoja joilla esimerkiksi saatettiin matkoihinsa ja Hiiteen pahansuopa henkiolento. 

Ota mukaan: ei tarvitse mitään mukana

Tavoite: Luoda turvallinen tila, jossa voimme yhdessä matkata musiikin avulla

Come hear the history of the ancient magic songs (runepoems) of the Finns as well as the poems recited and sung. Parts of the work edited by Elias Lönnrotin in 1880 will be sung together as mantras, parts will be performed for the audience. There were specific poems (spells) for every occasion: For mundane things as well as to bring luck in fishing and hunting, for brewing beer, to raise up love and lust, to heal diseases and many kinds of pains such as toothache. Amongst the poems there were also frightening conjurations and words for binding which for example could banish malevolent spirits.

Bring with you: nothing needed, just yourself.

Aim: create safe space where we can all join together to travel with the help of music.