Tervetuloa – Welcome

Tänä vuonna, 2023, emme järjestä Shamanistia kokoontumista ja konferenssia. Saimme kielteisiä apurahapäätöksiä ja järjestäjien tulisi saada edes jonkinlainen toimeentulo. Seuraava kokoontuminen pyritään järjestämään syksyllä 2024.

This year, 2023, we are unable to organize the Shamanic Gathering and Conference due to denied funding applications and the need for all organizers to have a livelihood of some sort. We look towards gathering in the autumn, 2024.

Toinen shamanistinen kokoontuminen ja konferenssi
11.-14.8.2022

Muutoksen virtauksessa – Väen voima

Second Shamanic Gathering and Conference
August 11th-14th, 2022

In the Current of Change – Power of Väki

TULE mukaan! – JOIN us!

Tämä on avoin kutsu kaikille teille, jotka olette kiinnostuneita perinteisestä shamanismista, vanhojen perinteiden elävöittämisestä, ydinshamanismista, kaupunkishamanismista, shamanistisista kulttuureista, shamanismin harjoittamisesta sekä alkuperäiskansojen viisaus- ja parantamisperinteestä. Tulkaa mukaan! Erityisesti kutsumme teitä, jotka elätte Itämeren ympärillä. Mutta tulkaa mukaan myös kauempaa. Olette tervetulleita!

This is an open invitation for all those interested in traditional shamanism, reviving old practices, core-shamanism, practitioners of shamanism, urban shamanism, shamanic cultures,  and indigenous knowledge and healing. Please join us, especially you who are surrounding the Baltic Sea, this Eastern Sea. Please join us from further afield. All are welcome!

Tämän vuoden teemana on “Muutoksen virtauksessa – Väen voima”

This year’s theme is ”In the Current of Change – Power of Väki”

Olet tervetullut osallistumaan. Toivotamme tervetulleeksi mukaan työpajojen, seremonioiden, luentojen ja keskusteluiden vetäjät. Tuo mukanasi sinun shmanistinen kauneutesi, tietämyksesi, tarinasi, laulusi, tanssisi, viisautesi, seremoniasi tai käsityötaitosi. Tapahtumapaikkana toimii HubFeeniks, Raaseporissa 11- 14.8.2022.

You are welcome to attend. You are welcome to present a workshop, ceremony, lecture or lead a discussion. Bring your shamanic beauty, knowledge, stories, songs, dances, wisdom, ceremonies, handcrafting and tool making to HubFeenix, Raasepori, Finland August 11-14, 2022.

Please see below for full description in English (CLICK HERE TO SCROLL DOWN)

TIETOA TAPAHTUMASTA

Tapahtuma on kaikille teille, joita shamanismi kiinnostaa. Olet siis tervetullut, oletpa sitten kiinnostunut shamanismista täydentävänä hoitomuotona, osana kulttuuria tai esivanhempiemme perintöä; osana seremonioita, tulevaa ja nykyhetkeä tahi elämänpolkuna kauniissa maailmassamme.

Luvassa on neljä päivää seremonioita, opetusta, kädentaidetta, tanssia, laulua, työskentelyä Äiti Maan kanssa, sekä maukasta ruokaa ja hyvää seuraa.

Henget ovat antaneet teeman toiselle shamanistiselle kokoontumiselle ja konferenssille: Muutoksen virtauksessa – Väen voima!

Me tapahtuman järjestäjät kokoonnuimme yhteen visioimaan tulevaa kokoontumista ja konferenssia. Puhuimme siitä, kuinka säikeet jälleen kerran kerääntyvät yhteen ja kuinka kudomme kokonaisuudeksi meidän kaikkien neljän organisoijan näyt. Me etsimme yhteistä säiettä, niiden luomaa laulua ja saimme nostettua esiin teeman: Muutoksen virtauksessa – Väen voima.

Avainsanoja: kokoontuminen maayhteyteen, kokoontua yhteen maan puolesta, vanha, punainen, peura, kulta, poro, käärme, höyry, voima, väen voima, voimaantuminen, säkenöivä tomu, pyörteilevä tomu, laulu, pyörre, lohikäärmeet, tanssi, linnut, tuulet, kehollisuus, kehotietoisuus, virtaus (kaikissa merkityksissään), kokoontuminen, syklit, koota yhteen, Äiti Maa, muutos, muodonmuutos, olemuksen muutos, vetäminen, virtaaminen, Väki ja vielä kerran Väki.

Mitä tarkoittaa sana Väki?

Väki voi tarkoittaa kansaa tai ihmisjoukkoa, se voi myös viitata nelijalkaisiin, siivellisiin, ryömiviin ja mateleviin sukulaisiimme

Väki, riippuen keneltä kysyy tai kenen tutkijan tekstejä lukee, voi tarkoittaa:

 • Persoonatonta voimaa, joka löytyy kaikista olennoista ja ilmiöistä (J. Hautala 1960:13)
 • Erilaiset entiteetit voivat omata väkeä: kalman väki, hautuumaan väki, metsän ja metsän olentojen väki, veden väki (veden kaikissa muodoissa), maan/mullan väki, löylyn väki, pyhien ikonien väki, tulen väki, naisen väki (sekä henkilön olemus että sukupuolen olemus) ja paljon muuta (L. Stark-Arola, 1998)
 • Kaikki nämä olennot pitävät sisällään voimaa, joka voi parantaa ja voimauttaa tai aiheuttaa vahinkoa ja sairauksia (L. Stark-Arola, 1998)
 • Voiman siirtymisen käsite: erilaisten voimien yhteenliittämistä sekä myös yhteentörmäystä kilpailua yhteensopimattomien voimien välillä (S. Apo, 1995a)
 • Samankaltaisia sanoja, eivät kuitenkaan tarkoita täysin samaa: mana (Malesia), meginn (vanha Skandinavia), orenda (Iroquois), onni, pyhä (L. Stark-Arola, 1998) 

Shamanistinen kokoontuminen ja konferenssi 2022

Kaikki tapahtuman työpajat, muut aktiviteetit, tanssit ja konsertit perustuvat shamanismiin ja shamanistisiin menetelmiin. Ohjelma on luotu siten, että voit osallistujana itse päättää, mihin työpajoihin ja tapaamisiin tahdot osallistua.

Kokoontumisessa aamuvirkut voivat auringon noustessa halutessaan osallistua ”aikaisen heräämisen rituaaliin”. Aamiaisen jälkeen kokoonnumme yhteiseen aamupiiriin. Siinä tutustumme päivän ohjelmaan ja pidämme lyhyen yhteisen istunnon, jossa kokoamme yhteen kunkin osallistujan päivään liittyvät ajatukset ja aikomukset.

Aamupiirin jälkeen siirrymme valintamme mukaisesti lyhyisiin työpajoihin. Lounas tarjoillaan puoliltapäivin. Se valmistaa iltapäivän työskentelyyn, joka voi päivästä riippuen olla joko yksi pitempi tai pari lyhyempää rupeamaa. Suomalaisia perinteitä kunnioittaen pidämme iltapäivällä kahvitauon! Iltapäiväohjelman jälkeen on päivällinen. Sen voimin jatkamme päivän päätapahtumaan: yhteiseen piiriin, jossa on kukaties erityisvieras, tanssia, seremonia…

Miten me järjestäjinä määrittelemme shamanismin?

 • Shamanismin juuret ovat alkuperäiskulttuureissa, jotka ovat haarautuneet esimerkiksi moderniin shamanismiin tai shamanismin uudelleen herättämisen käytäntöihin.
 • Juuret henkimaailmassa ja Äiti Maassa.
 • Henkilöiden ym. tueksi tehty työskentely tapahtuu vain tunnettujen auttajien opastuksella.
 • Shamanismi välttää psykologisoimista ja sellaista ajatusmaailmaa, jossa ”minä” on keskiössä tai kaikki käsitetään symboliseksi.
 • Perustuu suulliseen perimätietoon.
 • Pohjautuu ymmärrykseen siitä, että kaikki olevainen on elävää, ja että ihminen on osa ympärillään olevaa; ei yksin.
 • Shamanismi on enemmänkin maailmankuva ja elämäntapa kuin uskonto.
 • Löytyy muodossa tai toisessa kaikista maailman kulttuureista.
 • Shamaanille on eri kulttuureissa erilaisia nimityksiä – hän on kuitenkin parantaja.
 • Shamaani voi henkiauttajiensa avulla tehdä shamaanimatkan tai lähettää osan hengestään/sielustaan henkimaailmaan. Apunaan hän käyttää rumpua, helistintä, ääntä ja/tai tanssia. Täten hän voi löytää parannuskeinon ja tuo sen mukanaan henkilölle, yhteisölle tai paikalle. Shamaani muistaa aina matkansa sisällön.
 • Shamanismiin voi sisältyä niin sanottu ”psychopomp”, eli eräänlainen kuolleiden henkiä tuonpuoleiseen ohjaava henkilö tai taho.
 • Shamaani voi hyödyntää soittimia, maata, elementtejä, ääntä, tanssia ja liikettä, taidetta, kädentaitoja ja tarinankerrontaa päästäkseen toisiin todellisuuksiin ja ilmaistakseen niitä.

Tapahtuma on #BIPOC, #LGBTQ #LGBTQIA #päihteetön

Inklusiivinen tapahtuma

Shamanistinen kokoontuminen ja konferenssi on inklusiivinen tapahtuma, jossa noudatamme yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteita. Osallistumalla sitoudut tasa-arvoiseen ja kunnioittavaan käytökseen kaikkia paikalla olevia kohtaan, riippumatta iästä, rodusta, koulutuksesta, poliittisista aatteista, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta, kyvykkyydestä, terveydentilasta tai muista tekijöistä riippumatta. Näiden periaatteiden noudattamatta jättäminen, tai muu häiritsevä käytös, saattaa johtaa tapahtumasta poistamiseen.

Aihetunnisteet:

#shamanistinenkokoontuminenSuomessa2022 #shamanistinenkokoontuminenSuomi #shamanismi  #shamaani #shamanistinenpolku #shamanisminharjoittajat #Itämerenshamanismi #shamanismiSuomessa #shamanistinenkonferenssi #animismi # shamaanitori #shamaaniseura #väki #väenvoima #muutos #virtauksessa #virtaus #voima  #muutoksenvirtauksessaväenvoima #eidualistinen #esivanhempienviisaus #esivanhemmat

ENGLISH

INFORMATION OF EVENT

The conference and gathering is for all those who are interested in shamanism:

 • as a complimentary field of healing practices; 
 • as part of culture; 
 • and ancestors;
 • as present in ceremonies;
 • as part of the future and present; 
 • and as a path of walking in this beautiful world.

Four days of ceremony, teachings, crafting, dancing, singing, working with the land and delicious food and company.

The theme given by/the Spirit(s) for the Second Shamanic Gathering is In the Current of Change – power of väki!

The organisers gathered together and sought out visions for this year’s gathering-conference. We spoke of how threads are once more being gathered and how to weave all four vision’s together. We searched for the common threads, we listened for a theme song and this is what formed: In the Current of Change – power of väki.

Key words: gathering as one for the earth, old, red deer, gold, reindeer, snake, steam, kraft-power, empowerment, sparkling dust, swirling dust, song, swirls, dragons, dance, birds, red, winds, embodiment, bodily knowledge, current (in all forms and meanings), gathering, cycles, joining together, mother earth, changing, transmuting, pulling, flowing, väki and more väki.

Väki? We have decided to keep this Finnish word and attempt to open it up a small bit for those who do not know Finnish.

Väki can mean “the people”; a large or small group of people; even a group of our relatives- the four-legged, winged ones, crawlers and creepers, etc.

Väki, depending on whom you speak with or which researcher you follow: 

 • can mean “impersonal force or power belonging to all beings and phenomena” (J. Hautala 1960:13);
 • different entities may possess väki: death, cemeteries, burial; forest and forest creatures; water in any form; earth/dirt/land; sauna steam; holy icons; fire; female (personal essence and gendered essence), and more (L. Stark-Arola, 1998);
 • all these entities contain a power which can heal and empower or cause harm, infect illness (L. Stark-Arola, 1998);
 • concept of power transferral: combining different powers as well as collision and contest between incompatible powers (S. Apo, 1995a);
 • similar words but not exactly the same mana (Malesian), meginn (old Scandinavian), orenda (Iroquois), luck (onni), the sacred (L. Stark-Arola, 1998).

All the offered workshops and activities, dances and concerts are rooted in shamanism and shamanic practices. The programme is set so that there are choices to be made in which sessions or workshops you wish to attend.

We are hoping that we have an abundance of choices so that we can offer a variety of teachings, workshops, discussion groups, even ceremonies. All are participatory. They are not therapy sessions.

There will be early morning sessions for those who awake at dawn and before breakfast. Breakfast is followed by gathering all together in a circle to learn of the day, who is teaching and offering workshops as well as a shorter “plenary” session on gathering the threads-thoughts-heart strings for the day. If you miss this you miss many updates.

Then we are all off to choose a shorter workshop session. Lunch is served midday preparing us for the longer afternoon sessions, or maybe two shorter sessions. As always, in true Finnish tradition: coffee breaks too! Following the afternoon session is dinner, to fill the body with nutrients for we continue on for a grand gathering of all folk together to be in circle with a special teacher, or dance, or in ceremony.

How are we defining shamanism?

 • Roots in indigenous culture that have branched into modern or revivalist culture
 • Roots in Spirit World and Mother Earth
 • Only with the assistance of known helping spirits is work done on persons and all our relatives
 • Not psychologised nor “I am the centre” or all is “symbol” mentality
 • Oral traditions
 • Based on all is alive, I am a part of all that is around me, and I am not alone
 • Not a religion, more of a worldview, a path, a way of living in this world
 • Is found throughout the world cultures in many, many forms
 • The Shaman (local culture has different words for this person) is a healer.
 • Through the use of the “shamanic journey” or sending part of one’s soul to the Spirit World with the help of one’s Spirit Helpers using drum, voice, rattle, and/or dance, healing is found and returned to the person, community, place with that healing, remembering everything that happened along the way.
 • May involve psycho-pomp: what some folk call theatre, officiator roles but not necessarily
 • May use instruments, land, elements, voice, dance/movement, art and crafting, story-telling to access and express these realms

This is #BIPOC, #LGBTQ #alcoholfree #drugfree event

Inclusive event

The Shamanic gathering and conference is an inclusive event where we observe principles of equal opportunities. By attending you adhere to treating all participants equally and respectfully regardless of their age, race, education, political stance, sexual orientation, gender, gender identity, gender expression, abilities, health conditions or any other factors. Not adhering to these principles or any other disturbing behavior may lead to removal from the event.

Hashtags:

#shamanism #shaman #shamanicgatheringFinland2022 #shamanicgatheringFinland #shamanicpath #shamanicpractioners #BalticSeashamanism #Finlandshamanism #shamanhoodFinland #fennougricshamanism #animismFinland #shamanhood #shamanicconference #animismhappening #shamanicfaire #allinclusive #nondualistic #inthecurrentofchangepowerofväki  #current #change #power #ancestralknowledge #ancestralwisdom #traditionalknowledge #ancestors