OHJELMA – PROGRAMME

(In English below)

 

ENSIMMÄINEN SHAMANISTINEN KOKOONTUMINEN JA KONFERENSSI
Nouse luontoni lovesta, Tule näkyväksi!
- ohjelman aikataulu
19.-22.8.2021 

OHJELMA

Ohjelman sisältö on ensisijaisesti suomeksi ja englanniksi sekä mahdollisesti myös muilla kielillä.

 

Keskiviikko 18.8.

19:00 Pyhän tulen sytyttämisseremonia

 

Torstai 19.8.

10:30 – 12:30 Ilmoittautuminen

12:30 – 13:30 Lounas

13:45 – 15:30 Shamanistinen matkanteko: Työpaja niille, joille shamanistinen matkanteko on uutta tai jotka haluavat kerrata matkantekoa. Vetäjinä: Hanna Ojanen ja Tanja Kangas.

15:30 – 16:00 Kahvitauko

16:00 – 18:00 Tervetulosanat ja aloitusseremonia
Vetäjinä: Christiana Aro-Harle, Juha Kuurajärvi, Hanna Ojanen ja Saara Metsäranta.

18:00 – 19:00 Päivällinen

19:00 – 22:00 Yhteisöllinen pelkoITKUkokemus. Vetäjänä: Keke Lammassaari.

 

Perjantai 20.8.

07:00 – 08:00 Valitse toinen

1. Tanssisali: Aamun jooga: Nouse luontoni lovesta. Vetäjänä: Maria Myller/Dark Soul Rain Art
2. Konferenssihuone: Aamun Qigong ja viisi elementtiä. Vetäjänä: Kaisa Lehtipuro 

08:00 – 09:00 Aamupala

09:00 – 09:30 Aamupiiri, ilmoitukset

09:30 – 10:10 Päivän punainen lanka. Vetäjänä: Maria Salminen & Christiana Aro-Harle

10:10 – 10:30 Tauko

10:30 – 12:30 Samanaikaiset 2 tunnin työpajat. Valittavissa oman kiinnostuksen mukaan.

1. Konferenssihuone: International Ecocide Law -työpaja, Raila Mar Knuuttila & Mikko Husman (Ecocide Finland) mukana myös Juhani Hakala. Lisäksi keskustelua henkisestä aktivismista.
2. Pianohuone: Huovuta muutosnukke lampaanvillasta, Henrietta Pitkänen
3. Tanssisali: Kansojen parista autoetnografiaan - kysymyksiä ja vastauksia shamanismin tutkimisesta? -keskustelupiiri, Elina Hytönen-Ng & Jaana Kouri
4. Kesäsali: JUURET - ROOTS – RÖTTER, Dark Soul Rain Art (Maria Myller, Heidi Lehtinen ja Cecilia Snabb)

13:00 – 14:00 Lounas

14:15 – 17:45 Samanaikaiset 3,5 tunnin työpajat. Valittavissa oman kiinnostuksen mukaan.

1. Konferenssihuone: Kuinka auttaa ja ohjata välitilaan jäänet henget valoon, Aurelie Mary
2. Pianohuone: Kivien muisti – Yhteisöllisyys voimana, Hanna Ojanen
3. Ulkona: Mandalan tekeminen, Mandala ry (Raila Mar Knuuttila & Mikko Husman)

Pitkän työpajan sijasta voit osallistua kahteen työpajaan tai keskusteluryhmään:

14:15 – 16:00

1. Viinikellari: Shamanismi trauman hoidossa -keskustelupiiri, Hanne Metsähinen
2. Paloasema: Dian piiri, Dia Hohdevirta
3. Tanssisali: Witun Woima rituaali, Lapin Akka & Idän Akka (Hekla Muotka & Kaisa Lehtipuro)

16:15 – 17:45

1. Tanssisali: Energia, luonnon henget, kaiken kattava tietoisuus, primaarinen viisaus, Pyhä Henki, Jumala, kaiken ykseys, intuitio jne., Juhani Hakala
2. Ulkona (Kesäsali): Kipukivi-seremonia, Maria Salminen
3. Paloasema: Alttariliinan valmistaminen, Tanja Kangas

18:00 – 19:00 Päivällinen

20:00 – 22:00 Ulkona (Piippuhalli): Elämänpellontanssi, jossa mukana ääntä tekemässä Christiana Aro-Harle, Juha Kuurajärvi, Hanna Ojanen, Keke Lammassaari, Maria Salminen ja Dark Soul Rain Art.

 

Lauantai 21.8.

Kokoontumisen aikana Jasper Keus esittelee, valmistaa ja tarjoilee Ecuadorilaista kaakaota

07:00 – 08:00 Valitse toinen

1. Tanssisali: Aamun jooga: Nouse luontoni lovesta. Vetäjänä: Maria Myller/Dark Soul Rain Art
2. Konferenssihuone: Aamun Qigong ja viisi elementtiä. Vetäjänä: Kaisa Lehtipuro 

08:00 – 09:00 Aamupala 

09:15 – 09:45 Aamupiiri, ilmoitukset

09:45 – 10:15 Päivän punainen lanka. Vetäjänä: Juha Kuurajärvi

10:15 – 12:15 Samanaikaiset työpajat. Valittavissa oman kiinnostuksen mukaan.

1. Konferenssihuone: Akmeelin legenda - tarinasta taiteeksi, Lauri Pitkänen
2. Pianohuone: Saamelaisten ääni -keskustelutyöpaja, Sigga-Marja Magga
3. Tanssisali: Kehoni, liikkuva luonto -työpaja, Anthoni Levonsaari
4. Paloasema: Huovuta muutosnukke lampaanvillasta, Henrietta Pitkänen
5. Ulkona (Kesäsali): Mother spider - Luoja hämähäkin seitti ja Voimaverkko- työpajat, Saara Metsäranta

12:30 – 13:30 Lounas

14:00 – 17:00 Samanaikaiset 3h työpajat. Valittavissa oman kiinnostuksen mukaan.

1. Konferenssihuone: Puiden kieli, Severine Essex
2. Pianohuone: Riimut skandinaavisessa shamanismissa: seidriläisten riimujen käyttö osana luonnon nostatusta, Minna Lindblom
3. Kesäsali: Veden virrassa, muutoksen tyrskyissä, Jaana Kouri
4. Tanssisali: Kohtuun matkatessa viittaan Loveen matkustamiseen, Suzanne Murmelin

Pitkän työpajan sijasta voit osallistua yhteen työpajaan:

14:00 – 15:30

1. Tiipii: Luonnon nostatus -piiri, Maria Salminen

15:45 – 17:15

1. Paloasema: Alttariliinan valmistaminen jatkuu, Tanja Kangas

 

16:00 – 18:00 Ulkona:  Tulen henki & Tulikävely seremonian valmistelut. Vetäjänä: Heli Ayera Salf. Sytytämme tulen klo 17:30. Tule mukaan!

18:00 – 19:00 Päivällinen

19:30 – 22:00 Ulkona: Tulen henki & Tulikävely seremonia. Vetäjänä: Heli Ayera Salf

 

Sunnuntai 22.8.

07:00 – 08:00 Valitse toinen

1. Tanssisali: Aamun jooga: Nouse luontoni lovesta. Vetäjänä: Maria Myller/Dark Soul Rain Art
2. Konferenssihuone: Aamun Qigong ja viisi elementtiä. Vetäjänä: Kaisa Lehtipuro

08:00 – 09:00 Aamupala

09:00 – 09:30 Aamupiiri, ilmoitukset

09:30 – 10:10 Päivän punainen lanka. Vetäjinä: Maria Salminen & Christiana Aro-Harle

10:10 – 11:00 Piippuhalli: Shamaanitorin rakentaminen

11:00 – 12:30 Piippuhalli: Shamaanitori

12:45 – 13:45 Lounas

14:00 – 15:00 Piippuhalli: Kiitollisuusseremonia. Vetäjänä: Christiana Aro-Harle

15:00 – 17:00 Loppuseremonia. Pyhän tulen hyvästely. Vetäjinä: Christiana Aro-Harle, Juha Kuurajärvi, Hanna Ojanen ja Saara Metsäranta. 

 

Muutokset mahdollisia ja aikataulu joustaa tarvittaessa!

 


 

FIRST SHAMANIC GATHERING AND CONFERENCE
Rising Up, Coming Out!
- programme schedule ver 7.

AUGUST 19.-22., 2021

 PROGRAMME

Languages: Finnish & English, maybe others

 

Wednesday 18th August

19:00 Ceremony for birthing the Sacred Fire of the Gathering

 

Thursday 19th August

10:30 – 12:30 Registration

12:30 – 13:30 Lunch

13:45 – 15:30 Shamanic journeying: Workshop for those new to shamanic journeying or those wishing to review with Hanna Ojanen and Tanja Kangas.

15:30 – 16:00 Tea-Coffee Break

16:00 – 18:00 Welcome, introductions, and Opening Ceremony with Christiana Aro-Harle, Juha Kuurajärvi, Hanna Ojanen ja Saara Metsäranta.

18:00 – 19:00 Dinner

19:00 – 22:00 Yhteisöllinen pelkoITKUkokemus with Keke Lammassaari.

 

Friday 20th August

07:00 – 08:00 Please choose one

1. Dance hall: Morning Yoga: Rising Up, Coming Out with Maria Myller/Dark Soul Rain Art
2. Conference hall: Morning Qigong and the Five Elements with Kaisa Lehtipuro

08:00 – 09:00 Breakfast

09:00 – 09:30 Morning circle, announcements

09:30 – 10:10 Thread-weaving with Christiana Aro-Harle & Maria Salminen

10:10 – 10:30 Break

10:30 – 12:30 Concurrent 2 hour workshops. Please choose one.

1. Conference hall: International Ecocide Law workshop with Raila Mar Knuuttila & Mikko Husman (Ecocide Finland) also Juhani Hakala. Final part hopefully leads into discussion of spiritual activism.
2. Piano room: Felt a transformational doll from sheep's wool with Henrietta Pitkänen
3. Dance hall: From ‘going native’ to autoethnography - Questions and answers about studying shamanism -discussion with Elina Hytönen-Ng & Jaana Kouri
4. Summer hall: JUURET - ROOTS – RÖTTER with Dark Soul Rain Art (Maria Myller, Heidi Lehtinen ja Cecilia Snabb) 

13:00 – 14:00 Lunch

14:15 – 17:45 Concurrent 3,5 hour workshops. Please choose one.

1. Conference hall: Helping and guiding earthbound spirits to light with Aurelie Mary
2. Piano room: Stones’ remember - the power of community with Hanna Ojanen
3. Outdoors: Nature Mandala workshop with Mandala ry (Raila Mar Knuuttila & Mikko Husman)

Instead of one long workshop you may prefer to join one or both of these groups:

14:15 – 16:00

1. Wine cellar: Shamanism for trauma healing- discussion with Hanne Metsähinen
2. Fire station: Dia’s drumming circle with Dia Hohdevirta
3. Dance hall: Vittu empowerment ritual with Lapin Akka & Idän Akka (Hekla Muotka & Kaisa Lehtipuro)

16:15 – 17:45

1. Dance hall: Energy, spirits of nature, all enveloping consciousness, primary wisdom, holy spirit, God, all-knowing, intuition and ETC! with Juhani Hakala
2. Outdoors (Summer hall): Stone of wounds ceremony with Maria Salminen
3. Fire station: Making your own altar cloth with Tanja Kangas

18:00 – 19:00 Dinner

20:00 – 22:00 Outdoors (Chimney hall): Dance the Field of Life with sound makers Christiana Aro-Harle, Juha Kuurajärvi, Hanna Ojanen, Keke Lammassaari, Maria Salminen and Dark Soul Rain Art.

 

Saturday 21st August

At the gathering, Jasper Keus will present, prepare and serve Ecuadorian cacao during the afternoon tea break on Friday and Saturday. 

07:00 – 08:00 Please choose one

1. Dance hall: Morning Yoga: Rising Up, Coming Out with Maria Myller/Dark Soul Rain Art
2. Conference hall: Morning Qigong and the Five Elements with Kaisa Lehtipuro

08:00 – 09:00 Breakfast

09:15 – 09:45 Morning circle, announcements

09:45 – 10:15 Thread-weaving with Juha Kuurajärvi

10:15 – 12:15 Concurrent 2 hour workshops. Please choose one.

1. Conference hall: The Legend of Akmeeli - from story to art with Lauri Pitkänen
2. Piano room: The Sámi’s voice - questions of using Sámi heritage in spiritual work- discussion with Sigga-Marja Magga
3. Dance hall: My Body, moving nature with Anthoni Levonsaari
4. Fire staion: Felt a transformational doll from sheep's wool with Henrietta Pitkänen
5. Outdoors (Summer hall): Mother spider’s web and the web of power with Saara Metsäranta

12:30 – 13:30 Lunch

14:00 – 17:00 Concurrent 3 hour workshops. Please choose one.

1. Conference hall: The language of trees with Severine Essex
2. Piano room: Runes in Scandinavian shamanism: use of seidr runes as a part of raising nature (connecting - entering the spirit world) with Minna Lindblom
3. Summer hall: In the stream of water, at the turn of the tide ceremony with Jaana Kouri
4. Dance hall: WOMB, Lovi Portal Journey with Suzanne Murmelin

Instead of one long workshop you may prefer to join one or both of these groups:

14:00 – 15:30

1. Tipi: Rising Up -circle with Maria Salminen

15:45 – 17:15

1. Fire station: Making your own altar cloth continues with Tanja Kangas

 

16:00 – 18:00 Outdoors: Preparations for Communal Fire Spirit and Firewalk Ceremony with Heli Ayera Salf. At 17:30 we will light the fire. Please join in!

18:00 – 19:00 Dinner

19:30 – 22:00 Outdoors: Communal Fire Spirit and Firewalk Ceremony with Heli Ayera Salf

 

Sunday 22nd August

07:00 – 08:00 Please choose one

1. Dance hall: Morning Yoga: Rising Up, Coming Out with Maria Myller/Dark Soul Rain Art
2. Conference hall: Morning Qigong and the Five Elements with Kaisa Lehtipuro

08:00 – 09:00 Breakfast

09:00 – 09:30 Morning circle, announcements 

09:30 – 10:10 Thread-weaving with Christiana Aro-Harle & Maria Salminen

10:10 – 11:00 Chimney hall: Set-up Shaman’s Market Square

11:00 – 12:30 Chimney hall: Shaman’s Market Square

12:45 – 13:45 Lunch

14:00 – 15:00 Chimney hall: Gratefulness Ceremony with Christiana Aro-Harle 

15:00 – 17:00 Closing Ceremony. Dampen the Gathering’s Sacred Fire with Christiana Aro-Harle, Juha Kuurajärvi, Hanna Ojanen and Saara Metsäranta.

 

We reserve the right to be flexible and make changes!

More...